Erfaringsblade

Titel Udgivelsesdato Sortér stigende
Støbeskel i betonkonstruktioner – planlægning og udførelse 2018-03-07
Kollaps i forbindelse med renovering – skærpet opmærksomhed er påkrævet 2018-03-06
Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton 2016-12-13
Uopvarmede og kortvarigt opvarmede bygninger – dampspærre i klimaskærmen? 2015-05-30
Forebyggelse mod trænedbrydning – råd-, svampe- og insektskader 2013-12-30
Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk 2012-12-25
Indmuret træ i ældre bygninger - nedbrydning, reparation, skadeforebyggelse 2011-10-21
Energibesparelser og fugtgener 2010-11-17
Myrer i bygninger - forekomst, bekæmpelse, skader, udbedring 2010-08-30
Revner i bygninger – udbedring i beton og murværk 2008-04-28
Revner i bygninger - eksempler, årsag og risiko 2007-12-28
Revner i bygninger - undersøgelse og analyse 2007-12-27
Alternative isoleringsmaterialer – granuleret papir, hørfibre og vulkansk aske 2005-09-29
Galvaniserede, lukkede stolper nedstøbt i beton - risiko for eksplosion 2005-04-09
Misfarvende svampe og bakterier på træ 2004-05-27
Trænedbrydende svampe - kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer 2003-12-28
Trænedbrydende svampe – forekomst i bygninger 2003-12-19
Imprægneret træ 2003-12-18
Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum 2003-11-26
Svampevækst i trækonstruktioner 2003-07-24
Efterimprægnering af træ i bygninger 2000-10-16
Nedbrydning af træ i bygninger 1999-04-21
Skader på og reparation af dæklag over armering i beton 1998-06-25
Brydning af beton 1998-05-28
Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger 1997-12-16
Stabilitet af carporte og lette bygninger med fladt tag 1997-02-27
Forankring og stabilisering af småhuse med vægge af letbeton 1996-12-13
Stabilisering af eksisterende småhuse 1996-12-12
Konstruktioner i stabile småhuse 1996-12-11
Statik i stabile småhuse 1996-12-10
Typiske svigt i småhuses stabilitet 1996-12-09
Husbukke 1996-06-26
Bestemmelse af malings evne til opbremsning af betoncarbonatisering 1996-02-23
Biller i svampeangrebet træ 1995-12-22
Angreb af almindelig borebille 1995-09-05
Vurdering af armeringsjerns rustgrad 1994-12-22
Forebyggelse og vurdering af chloridbelastning af beton 1994-06-30
Katodisk beskyttelse af chloridbelastet jernbeton - Parkeringsanlæg 1993-11-02
Lokale brandskader på armeret beton 1993-06-08
Reparation af chloridholdig beton 1992-11-04
Betonreparationer – Vedhæftningssvigt 1992-08-31