Gå til hovedindhold

Utilstrækkeligt luftskifte i ældre enfamiliehuse

Dug på energiruder

Dug på energiruder er tegn på høj luftfugtighed indendørs, der kan skyldes utilstrækkeligt luftskifte.

Utilstrækkeligt luftskifte kan forårsage indeklimaproblemer, fx høj luftfugtighed og skimmelvækst. Erfaringsbladet beskriver problemerne med utilstrækkeligt luftskifte i enfamiliehuse med naturlig ventilation og mekanisk udsugning.

Indledning

Erfaringer viser, at der kan være problemer med mangelfuldt luftskifte i enfamiliehuse. Erfaringsbladet gennemgår enfamiliehuse uden mekanisk balanceret ventilationsanlæg. Ventilation har til formål at udskifte luften i boligen med frisk udeluft, så partikler, CO2, vanddamp, afgasning fra materialer og andre luftforureninger fjernes. Mangelfuld ventilation kan fx øge indholdet af vanddamp i indeluften og medføre skimmelsvampevækst på kolde overflader.

Enfamiliehuse, opført i henhold til bygningsreglementerne BR08 og BR10, er som regel meget tætte, men udført uden mekanisk balanceret ventilation. 1, 2 Klimaskærmen tætnes ofte ved renovering af enfamiliehuse opført før BR08, uden at der etableres fornyet/tilstrækkeligt luftskifte.

Fælles for alle enfamiliehuse – uanset opførelsesår – er, at der er brug for et vist luftskifte af hensyn til bygningens holdbarhed og beboernes sundhed. Hvis et enfamiliehus renoveres, så klimaskærmen bliver tættere, bør boligens frisklufttilførsel før og efter renoveringen undersøges. Der vil i disse tilfælde ofte være behov for at etablere supplerende muligheder for frisklufttilførsel.

I det følgende beskrives, hvordan det undersøges, om boligen har et tilstrækkeligt luftskifte, og hvordan det kan forøges, hvis det er utilstrækkeligt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.