Gå til hovedindhold

Ventilation, indeklima og fugtgener – i eksisterende enfamilieboliger

Ventilation, indeklima og fugtgener i boligen

Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst i boliger skyldes ofte utilstrækkelig ventilation. Årsagen kan være et dårligt virkende ventilationssystem – mekanisk eller naturligt – eller uhensigtsmæssig brug af ventilationssystemet. For både ældre og nyere enfamilieboliger anbefales, at ventilationsforholdene bringes op til dagens standard, som angivet i BR10. Indledningsbilledet viser køkken med kontrolventil i loftet (til venstre) for konstant mekanisk udsugning og mekanisk emhætte til brug efter behov.

ID
(99) 11 07 21

Indledning

Dårlig lugt i boligen og dug på ruderne er umiddelbare tegn på utilstrækkelig udluftning eller ventilation. I sådanne tilfælde anbefales at undersøge, om:

  • udeluftventiler tll det fri mindst opfylder BR10-krav til antal og areal [1], samt at de er fri for snavs – og ikke lukkede, fx for at spare energi,
  • udsugningsventiler (både aftræks- og kontrolventiler), kanaler og taghætter er åbne, fri for snavs og mindst opfylder krav i BR10 [1],
  • udsugningskanaler er tætte,
  • mekaniske ventilatorer er rene indeni og fungerer efter hensigten,
  • overstrømningsåbninger fra andre rum til køkken, toilet- og baderum er store nok, fx om døre er friskåret forneden med mindst 100 cm2 spalte,
  • emhætten anvendes under – og lidt efter – madlavning,
  • almindelige tørretumblere har rene kanaler/riste og tæt aftræk til det fri,
  • kondenstumblere har tætte låger,
  • energibesparende foranstaltninger, fx tætning eller udskiftning af vinduer, har reduceret naturlige utætheder – uden at der er kompenseret ved montering af udeluftventiler [2].
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.