Gå til hovedindhold

Om BYG-ERFA

BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning. Erfaringsformidlingen er især rettet til professionelle i byggeriet, såsom projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere, entreprenører m.fl. Formidlingen sker primært gennem erfaringsblade forfattet af eksterne eksperter. Erfaringsbladene kvalitetssikres og valideres af BYG-ERFAs Teknikergruppe. BYG-ERFAs erfaringsblade er en del af "alment teknisk fælleseje". BYG-ERFA blev etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der virker efter retningslinjer udstukket af: 

Byggecentrum, i dag Molio
Byggeskadefonden
Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse
Erhvervs- og Byggestyrelsen, i dag Erhvervsstyrelsen
Forsikring & Pension
Statens Byggeforskningsinstitut, i dag Aalborg Universitet BUILD
Teknologisk Institut

I 2002 blev organisationen omdannet til en fond med egen bestyrelse