Om BYG-ERFA

Med et BYG-ERFA abonnement kan du bidrage til, at dit byggeri bliver udført korrekt fra start til slut.

BYG-ERFAs formål
Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis

Byg på erfaringer
Kort introduktion til BYG-ERFA

Teknikergruppe
Kvalitetssikrer alle byggetekniske erfaringsblade

Bestyrelse
Udstikker retningslinjer for Fonden BYG-ERFAs virke

Sekretariat
Varetager BYG-ERFAs daglige drift

Logo og portrætbilleder