Gå til hovedindhold

Om BYG-ERFA

Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning. Erfaringsformidlingen er især rettet til professionelle i byggeriet, såsom projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere, entreprenører m.fl. Formidlingen sker primært gennem erfaringsblade forfattet af eksterne eksperter. Erfaringsbladene kvalitetssikres og valideres af BYG-ERFAs Teknikergruppe. BYG-ERFAs erfaringsblade er en del af "alment teknisk fælleseje". BYG-ERFA blev etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, der virker efter retningslinjer udstukket af: 

  • Byggecentrum, i dag Molio
  • Byggeskadefonden
  • Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse
  • Erhvervs- og Byggestyrelsen, i dag Erhvervsstyrelsen
  • Forsikring & Pension
  • Statens Byggeforskningsinstitut, i dag Aalborg Universitet BUILD
  • Teknologisk Institut

I 2002 blev organisationen omdannet til en fond med egen bestyrelse