Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om BYG-ERFA, erfaringsbladene og abonnementer.

Hvor ligger ansvaret?

Enhver oplysning i fondens erfaringsblade er udtryk for erfaringsformidling, og enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker eller lignende omtalt i de pågældende blade i konkrete projekter sker for egen regning og risiko, idet det generelt tilrådes at søge konkret teknisk rådgivning med henblik på udformning af konkrete løsninger vedrørende erfaringer, der måtte være omtalt i erfaringsbladene.

Hvordan finansieres Fonden BYG-ERFAs erfaringsblade?

Fonden BYG-ERFA modtager ikke støtte til hverken produktion af erfaringsbladene eller til driften af BYG-ERFAs sekretariat. Alt bliver finansieret af abonnements-indtægter. Fonden BYG-ERFA er en almennyttig, erhvervsdrivende fond. Den har ingen kommercielle interesser, og den skal ikke generere et økonomisk overskud. Derfor kan det lade sig gøre at producere erfaringsbladene alene for abonnements-indtægterne.

Fonden BYG-ERFA er således uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og derfor er indholdet i erfaringsbladene uvildigt.

Hvem beslutter emnerne til Fonden BYG-ERFAs erfaringsblade?

Alle kan sende emne-forslag og forslag til revision af eksisterende blade til os på info@byg-erfa.dk. Ofte får vi forslagene fra vores abonnenter, fra Stående Byggepanel, fra byggeriets organisationer og andre dele af byggebranchen.

Sekretariatet støder i det daglige arbejde også tit på problemstillinger, der har brug for et erfaringsblad. Forslagene præsenteres løbende for Teknikergruppen – BYG-ERFAs gruppe af eksperter fra byggeriets praksis og forskning. Og det er gruppen, der beslutter, hvilke af de foreslåede erfaringsblade, der skal skrives.

Hvem skriver Fonden BYG-ERFAs erfaringsblade?

Erfaringsbladene skrives af eksperter fra både praksis og forskning. Det er ofte sekretariatet, der gennem sit store netværk i byggebranchen, finder frem til den eller de forfattere, der ved mest om det pågældende emne. Men det kan også være at den, der har foreslået et blad, også har foreslået en forfatter. Hvad enten det er sekretariatet eller andre, der har foreslået forfatteren/forfatterne, skal valget godkendes af Teknikergruppen

Forfatteren til et erfaringsblad honoreres med 25.000 kr. for et to-siders blad og 35.000 kr. for et fire-siders, eksklusive moms og inklusive alle kvalitetssikrings-/redigeringsgange.

Hvem kvalitetssikrer Fonden BYG-ERFAs erfaringsblade?

BYG-ERFAs erfaringsblade kvalitetssikres under udarbejdelsen løbende af TeknikergruppenKvalitetssikringen foregår ved, at Teknikergruppen på et månedligt heldagsmøde gennemlæser og kommenterer mellem 5-8 manuskripter. Redaktørerne viderebringer kommentarerne til forfatterne, der tilretter manuskripterne. Hvert manuskript forelægges og kommenteres på 2-8 møder. Et erfaringsblad udgives ikke, før der er konsensus i Teknikergruppen. Mangler der i enkelte tilfælde faglige kompetencer til kvalitetssikring i gruppen, fremsendes manuskriptet til supplerende kommentering af specialister uden for gruppen.

Medlemmer af Teknikergruppen honoreres med 6.000 kr. pr. heldagsmøde eksklusive moms og inklusive forberedelse af gennemgang af 20-60 sider manuskripter.

Hvordan bliver man medlem af Teknikergruppen tilknyttet Fonden BYG-ERFA?

Medlemmer af Teknikergruppen vælges af BYG-ERFAs sekretariat i samråd med BYG-ERFAs bestyrelse. Medlemmerne vælges løbende og med udgangspunkt i deres byggetekniske kvalifikationer og generelle viden om - og erfaringer med - byggetekniske problemer i byggeriet.

Teknikergruppen er et fagligt organ og ikke et politisk. Medlemmerne er derfor ikke valgt som repræsentanter for en bestemt organisation eller virksomhed.

Medlemmer af Teknikergruppen honoreres med 6.000 kr. pr. heldagsmøde eksklusive moms og inklusive forberedelse af gennemgang af 20-60 sider manuskripter.

Hvordan bliver man medlem af Fonden BYG-ERFAs bestyrelse?

Bestyrelsen består af repræsentanter for de parter, der stiftede fonden, og som stadig eksisterer. I dag Byggeskadefonden, Molio, Teknologisk Institut, Build AAU og Forsikring & Pension. Siden 2020 har der desuden været 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Disse to udpeges af den øvrige bestyrelse.

Er Fonden BYG-ERFA uafhængig af økonomiske og/eller politiske interesser?

Ja, Fonden BYG-ERFA modtager hverken økonomisk støtte til udarbejdelsen af erfaringsbladene eller til driften. Alle udgifterne finansieres med abonnementsindtægter. Fonden er dermed uafhængig og uvildig.

Hvordan opsiger jeg mit abonnement?

Opsigelse skal ske skriftligt ved henvendelse til BYG-ERFAs sekretariat på info@byg-erfa.dk. Angiv firmanavn, navn, adresse og eventuelt kundenummer. Opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage inden udløb af abonnementsperioden. Vi er interesserede i at tilbyde vores kunder et godt produkt, derfor må du gerne fortælle os, hvorfor du opsiger dit abonnement.

Hvordan ændrer jeg mine brugeroplysninger?

Du kan ændre dine brugeroplysninger ved at logge på med dine eksisterende brugeroplysninger og vælge den grå boks med dit navn, som er placeret efter søgefeltet. Herefter vælger du ”Rediger” og ændrer dine data. Vælg ”Gem”, når du er færdig med at redigere.

Hvorfor kan jeg ikke logge ind?

Hvis du ikke kan logge ind, kan det skyldes, at du har skiftet mailadresse. Kontakt sekretariatet på info@byg-erfa.dk eller telefon 82 30 30 22 for at få problemet løst. Vi har åbent alle hverdage fra kl. 9-14.
Hvis problemet skyldes, at du ikke kan huske din adgangskode, skal du vælge ”Log ind” og derefter ”Glemt adgangskode”. I løbet af få sekunder, vil du få tilsendt en mail med et link, du kan bruge til at vælge en ny adgangskode.