Gå til hovedindhold

Abonnements- og licensvilkår

Her kan du læse, hvordan du som abonnent må anvende BYG-ERFAs materiale, samt hvordan du kan opsige dit abonnement.

Abonnementstyper

 

BYG-ERFA digitalt

  • Onlineadgang til alle erfaringsblade for 1 personlig bruger
  • Mulighed for at tilkøbe licenser til ekstra personlige brugere
  • Mulighed for at tilkøbe kopieringsret*
  • Rabat på BYG-ERFA-arrangementer

Studieabonnement

  • Onlineadgang for 1 studerende

Kræver årlig fremsendelse af kopi af gyldigt studiekort

 

WAYF-abonnement

  • Onlineadgang til alle erfaringsblade for uddannelsesinstitutionens lærere, studerende og driftspersonale

Forudsætter, at uddannelsesinstitutionen er tilsluttet WAYF.
 

*Kopieringsret giver tilladelse til videredistribution af kopier i fornødent omfang af erfaringsblade i forbindelse med abonnentens eksterne konsulentopgaver.

 

Abonnements- og licensrettens omfang

Abonnenter må anvende trykt og elektronisk materiale udgivet af Fonden BYG-ERFA til eget brug i henhold til dansk lov om ophavsret.

Licensen er personlig, og abonnenter må ikke give tredjemand adgang til materialet via fildeling, onlineservice, intranet, internet, fysiske kopier eller videregive informationer om brugernavne og adgangskoder til tredjemand. Dette gælder tilsvarende til brug internt i virksomheder.

Mindre uddrag af BYG-ERFAs erfaringsblade kan kopieres digitalt, når der henvises til, hvilket erfaringsblad teksten/illustrationen er kopieret fra, fx:

Uddrag af BYG-ERFA erfaringsblad: ”Zinkbeklædte kviste” (37) 080626.

Der må ikke ændres i originalmaterialet. Enhver anden kopiering er ikke tilladt uden tilkøbt kopieringsret eller Fonden BYG-ERFAs forudgående skriftlige samtykke.

Brugsretten til byg-erfa.dk må ikke sælges, udlånes, udlejes, leases eller på anden måde overdrages eller overføres til tredjemand uden Fonden BYG-ERFAs forudgående skriftlige samtykke.

Ved misligholdelse af nærværende vilkår er Fonden BYG-ERFA berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning uden økonomisk kompensation til licenstager. BYG-ERFA forbeholder sig ret til at gøre krav gældende i anledning af licenstagers misligholdelse af abonnements- og licensvilkårene.

 

Ansvarsbegrænsning for erfaringsblade

Det understreges, at enhver oplysning i fondens erfaringsblade er udtryk for erfaringsformidling, og at enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker el.lign. omtalt i de pågældende blade i konkrete projekter sker for egen regning og risiko, idet det generelt tilrådes at søge konkret teknisk rådgivning med henblik på udformning af konkrete løsninger vedrørende erfaringer, der måtte være omtalt i erfaringsbladene.

Indholdet på byg-erfa.dk kan indeholde links til tredjeparts websider. Disse links er alene indsat af hensyn til brugervenlighed og indebærer ikke anbefaling af indholdet på de pågældende websider. Derfor sker brugen af disse websider på eget ansvar.

 

Ændringer i abonnement, vilkår og opsigelse

BYG-ERFA har til enhver tid ret til at ændre i abonnementsvilkår. Ændringen vil blive varslet med mindst tre (3) måneder.

Abonnenten kan ikke rette krav mod BYG-ERFA i anledning af ændringer i abonnementsvilkår.

Ved væsentlige ændringer i abonnementsvilkår er abonnenten berettiget til at opsige aftalen fra tidspunktet for vilkårsændringen. Dette skal skriftligt meddeles BYG-ERFA inden 14 dage fra varslingen.

 

Prisregulering

Abonnementspriserne opreguleres med 5% som følge af den almindelige prisudvikling. Reguleringen har virkning pr. 1. januar uden yderligere varsel.

 

Varighed, opsigelse og fortrydelsesret


Varighed og gentegning

Abonnementsperioden gælder ét år fra fakturadato - og fortsætter herefter indtil skriftlig opsigelse.

BYG-ERFA fakturerer digitalt, og der pålægges gebyr, hvis papirfaktura ønskes fremsendt.

 

Opsigelse

Opsigelse skal ske skriftligt ved henvendelse til BYG-ERFA sekretariatet på info@byg-erfa.dk. Opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage inden udløb af abonnementsperioden.

 

Fortrydelsesret

Såfremt abonnenten er forbruger, har abonnenten i henhold til forbrugeraftaleloven 14 dage til at fortryde købet af abonnementet. Fortrydelsesretten bortfalder, såfremt abonnementet tages i brug.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal dette meddeles BYG-ERFA skriftligt inden 14 dage på info@byg-erfa.dk.


 

Disse abonnements- og licensvilkår er gældende fra 01.01.2020.

 

Persondatapolitik

Se BYG-ERFAs persondatapolitik