Gå til hovedindhold

Byg på erfaringer

BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet og bearbejdet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringerne formidles i kortfattede erfaringsblade med bygbare løsninger til nybyggeri og renoveringer – så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.

Nyeste erfaringsblade

BYG-ERFA abonnementer

BYG-ERFA har flere forskellige digitale og trykte abonnementer. Læs mere om dem og bestil det abonnement, der passer dig.
Artikel

Begræns skader på bygninger ved skybrud

Stadigt flere skybrud øger risikoen for oversvømmelser af regn- og spildevand i særligt udsatte områder, og det øger risikoen for, at der trænger vand ind i bygninger. Skaderne kan dog begrænses gennem målrettede og forholdsvis enkle foranstaltninger.

Nyeste abonnenter

K.B. Byg A/S, Tommerup
MURBO ApS, Roskilde
Glostrup Boligselskab, Glostrup
Kereby ApS, Nordhavn
ThanderConsult Aps, Vejle

Organisationerne bag BYG-ERFA