Gå til hovedindhold

Utætheder i klimaskærmen – måling, lokalisering og vurdering

Lufthastighedsmåling ved vindue.

Lufthastighedsmåling ved vindue. Lufthastighedsmålingen viser luftstrømning på 3,7 m/s. Den høje lufthastighed skyldes, at kold udeluft strømmer ind gennem utætheder under vinduet og videre ind i rummet.

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader. Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder i klimaskærmen lokaliseres ved termografering kombineret med lufttæthedsundersøgelser og lufthastighedsmålinger.

Indledning

Utætheder i klimaskærmen, fx ydervægge og tage, kan medføre:

  • øget ventilationsvarmetab
  • fugtproblemer og deraf følgende skimmelvækst
  • trækgener.

Selv nye bygninger, som opfylder kravene til lufttæthed i BR18 1 – dvs. højst 1,0 l/s m2 målt med udstyr til tæthedsprøvning – kan lokalt have utætheder, som anbefales udbedret. 2, 3 En bygning på 150 m2, hvor kravene i BR18 opfyldes, kan fx have utætheder i dampspærren, som svarer til et hul med ca. 180 mm i diameter. 4

Utæthederne er oftest små og jævnt fordelt, men de kan også være koncentreret ved fx:

  • vindues- og dørpartier
  • loftgennembrydninger, fx aftrækskanaler, loftlemme, ovenlys, emhætter
  • installationsgennemføringer (el og vvs)
  • samling mellem fundament og væg
  • samling mellem væg og loft.

I ældre bygninger kan utætheder udbedres, så trækgener undgås – hvis utæthederne lokaliseres og deres omfang bestemmes.

I det følgende omtales metoder – og kombinationer af metoder – til afsløring af evt. utætheder.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.