Gå til hovedindhold

Fugtforhold i konstruktioner omkring kølede rum

Skader på loft i kølerum.

Skader på loft i kølerum på cirka 5 °C på grund af utæthed i væg, der medfører kondensering over nedhængt loft.

Fugtskader i vægge, tage og gulve i fryse- og kølerum, skøjtehaller og vandværker skyldes oftest utilstrækkelig opmærksomhed ved udformning af detaljer, fordi fugttransporten er anderledes end omkring opvarmede rum. Erfaringsbladet redegør for de fugttekniske principper ved opbygning af gulve, vægge og tage i bygninger med kølede rum.

Indledning

Behovet for – og placeringen af – en dampspærre er anderledes for fryse- og kølerum, skøjtehaller og vandværker end for traditionelle konstruktioner, og kræver derfor særlige overvejelser. Placeres dampspærren som i traditionelt opvarmede bygninger, opfugtes konstruktionen, da fugttransporten ofte er modsatrettet for kølede bygninger, figur 1 og faktaboks.

I det følgende omtales generelle principper for konstruktionsopbygninger omkring kølede rum med henblik på at undgå fugtophobning i konstruktionerne, kondens på indvendige overflader, skimmelsvampevækst og permafrost under bygningen. Der redegøres for særlige forhold med hensyn til materialer, indeklima, kuldebroer og lufttæthed.

Erfaringsbladet gennemgår derudover særlige forhold for skøjtehaller og haller med varierende anvendelse, hvor der periodevis køles. Der kan principielt skelnes mellem bygninger eller rum med temperaturer over eller under 0 °C, faktaboks.

Fugtforholdene i væg-, tag- og gulvkonstruktioner kan – med kendskab til diffusionsmodstandene af de enkelte lag samt klimabetingelserne inde og ude – beregnes fx ved hjælp af et fugtberegningsprogram. 1-3 Hvis bygningen køles, skal den isoleres af hensyn til energiforbruget til køling. 4

Typisk årlig fugtbelastning i tre bygningstyper.

Figur 1. Typisk årlig fugtbelastning i tre bygningstyper gennem en væg med forskellig indetemperatur og relativ fugtighed. Pilene illustrerer fugtbelastningens relative størrelse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.