Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner

Kondensdannelse i fryserumskonstruktion

Dette BYG-ERFA blad behandler det grundlæggende problem: kondensdannelsen - og anviser dels hvordan den kan begrænses i eksisterende fryserum, dels hvordan nogle af ulemperne kan undgås ved projektering og udførelse af nye fryserumskonstruktioner. Kraftige isdannelser under og over loftsbeklædning i fryserum kan belaste konstruktionen så meget, at midlertidig understøtning kan blive nødvendig indtil fejl og defekter er konstateret og afhjulpet. Nogle af de almindelige gener i fryserum kan vise sig at skyldes konstruktive svigt, som før eller senere vil medføre omfattende skader.

Annulleret
14. april 2024
ID
(39) 96 06 27
Udgave
2