Gå til hovedindhold

Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner

Kondensdannelse i fryserumskonstruktion

Dette BYG-ERFA blad behandler det grundlæggende problem: kondensdannelsen - og anviser dels hvordan den kan begrænses i eksisterende fryserum, dels hvordan nogle af ulemperne kan undgås ved projektering og udførelse af nye fryserumskonstruktioner. Kraftige isdannelser under og over loftsbeklædning i fryserum kan belaste konstruktionen så meget, at midlertidig understøtning kan blive nødvendig indtil fejl og defekter er konstateret og afhjulpet. Nogle af de almindelige gener i fryserum kan vise sig at skyldes konstruktive svigt, som før eller senere vil medføre omfattende skader.

ID
(39) 96 06 27
Udgave
2

Typiske gener og skader

I fryserumskonstruktioner forekommer ofte generende kondensdannelser. De viser sig umiddelbart som overisning af oplagrede varer, af indvendige overflader, af dørkarme samt ventiler og kølerør. Der kan også dannes kondensvand udvendigt på væggenes og lofternes dampbremser, og det viser sig ved, at der løber vand ud på gulvene i de omkringliggende rum. De nævnte gener er så almindelige, at de af mange brugere regnes for noget, man må leve med. Nogle af generne klares ved periodevis afhugning eller optøning af isdannelser omkring ventiler og dørkarme og ved afledning eller optørring af vand.

Hvor fryserum har selvstændige, vandrette loftskonstruktioner, kan der dannes så store vandansamlinger oven på dampbremsen, at dennes samlinger sprænges. Såfremt loftskonstruktionen er ophængt i bygningens tagkonstruktion, kan også stropperne sprænges. Hvis den udvendige dampbremse er utæt, kan lofter og vægge efterhånden blive så fyldte af vand og is, at de buler ud eller bryder sammen. I "heldige" tilfælde holdes de på plads af isen, så længe køleanlægget er i gang.

Et for højt energiforbrug, som måske først kan vurderes på grundlag af en beregning, vil ofte også være et symptom på alvorlige svigt i konstruktionerne eller installationerne. Ved tegn på alvorlige svigt bør problemerne undersøges til bunds, inden standsning af køleanlægget og reparationsarbejder påbegyndes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.