Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kondensdannelser i fryserumskonstruktioner

Isdannelser på loft i fryserum

Problem: I fryserumskonstruktioner forekommer ofte generende kondensdannelser. De viser sig umiddelbart som overisning af oplagrede varer, af indvendige overflader, af dørkarme samt ventiler og kølerør. Der dannes vand på udvendige vægoverflader eller oversiden af eventuelle nedhængte lofter, og der løber vand ud på de omkringliggende gulve. De nævnte gener er så almindelige, at de af mange brugere regnes for noget, man må leve med. Nogle af generne klares ved periodevis afhugning eller optøning af isdannelser omkring ventiler og dørkarme og ved afledning eller optørring af vand. Enkelte af generne kan være tegn på konstruktive mangler, som før eller siden medfører omfattende skader. Større vandansamlinger på oversiden af nedhængte lofters dampspærrer kan sprænge denne eller stroppene. Lofter og vægge bliver efterhånden så fyldte af vand og is, at de bryder sammen under vægten. I »heldige» tilfælde holdes de oppe af isen, indtil køleanlægget af en eller anden årsag sættes ud af drift.

Annulleret
27. juni 1996
ID
(39) 83 03 17
Emneord