Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugtforhold og dampspærrer i fryse- og kølehuse, skøjtehaller og andre afkølede rum

fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuse

I de senere år er der konstateret en del fugtskader i ydervægge og tage i fryse- og kølehuse samt skøjtehaller. Årsagen er oftest utilstrækkelig kendskab til fugtbevægelser under de gældende temperaturforhold eller utilstrækkelig opmærksomhed ved udformning af detaljerne. I dette erfaringsblad redegøres for de fugttekniske principper ved opbygning af vægge og tage i bygninger med afkølede rum. Endvidere omtales, hvordan kuldebroer og utilsigtede luftstrømninger i konstruktionerne kan føre til kondensdannelser. Indledningsbilledet viser vækst af skimmelsvampe i en ydervæg i en skøjtehal, hvor der var anbragt en dampspærre (PE-folie) indvendig.

Annulleret
15. april 2024
ID
(29) 03 11 26