Gå til hovedindhold

Installationsskakte – ved nybyggeri og renovering

Skunkrum med isolering og organiske materialer anvendt som installationsskakt

Skunkrum med isolering og organiske materialer anvendt som installationsskakt. Hvis der opstår utætheder, vil vandet løbe ud og opfugte konstruktionen med risiko for skimmelvækst og vandskader på loftet nedenunder.

Installationer og komponenter har ofte kortere levetid end de bygninger og bygningsdele, hvor de monteres. Placeres installationerne i skakte, kan udskiftning og reparation lettes, samtidig med at lækager opdages, før der opstår skader. Erfaringsbladet gennemgår erfaringer med installationsskakte samt forslag til hensigtsmæssig udformning og indretning.

Indledning

Tekniske installationer og komponenter har ofte kortere levetid end den bygning, hvor de er monteret. 1 Det betyder, at installationer normalt skal udskiftes flere gange i en bygnings levetid, hvilket normalt medfører problemer, fordi installationerne typisk ikke ligger frit tilgængelige, figur 1-3. I så fald kan udskiftning ofte kun ske ved at udskifte både konstruktion og overfladebeklædning.

Nogle installationer kan føres i tomrør. Herved opnås en – ofte dog kun teoretisk – mulighed for udskiftning af selve medierøret. Ved at anvende synlige rør og installationer lettes reparation og udskiftning. Til gengæld medfører synlige installationer andre ulemper, fx i forhold til rengøring.

Ved udskiftning af rørinstallationer i vådrum vil vådrumsmembranen ofte blive ødelagt. Efterfølgende tætning kan være vanskelig – især er det vanskeligt at retablere tætningen ved rør eller kanaler, som er placeret tæt på eller delvis inde i en væg, eller hvor der er mange installationer på lidt plads.

De fleste skader i forbindelse med reparations- og vedligeholdsarbejder kan undgås ved at samle installationerne i hensigtsmæssigt placerede og udformede installationsskakte – især bør alle samlinger i vandinstallationer anbringes i en skakt, hvor de placeres, så de er tilgængelige. 2

I det følgende gennemgås, hvor de projekterende skal udvise opmærksomhed ved etablering af installationsskakte samt nogle principper og anbefalinger i forbindelse med placering og udformning af installationsskakte både ved nybyggeri og renovering.

Uhensigtsmæssig placering af installationsskakt med åbning inde i et køkkenskab

Figur 1. Uhensigtsmæssig placering af installationsskakt med åbning inde i et køkkenskab. Både aflæsning af målere og service/reparation er vanskelig på grund af adgangsforholdene.

Installationsskakt, hvor der er meget dårlig plads

Figur 2. Installationsskakt, hvor der er meget dårlig plads, hvilket gør reparation og udbedring vanskelig.

Uhensigtsmæssig placering af inspektionslem i bruseniche

Figur 3. Uhensigtsmæssig placering af inspektionslem i bruseniche. Lemmen er tilmed ikke udført vandtæt, men blot lukket med to magnetlåse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.