Gå til hovedindhold

Dampspærrer – monteringsdetaljer

Tapesamling af dampspærre i krybekælderdæk

Tapesamling af dampspærre i krybekælderdæk, hvor den ene dampspærrebane utilsigtet er monteret med bagsiden opad, hvilket gør, at klæbningen ikke er optimal. Der mangler fast underlag under tapesamlingen.

Erfaringsbladet beskriver de forhold, der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af almindeligt anvendte detaljer med dampspærrer. Bygningsdetaljerne i erfaringsbladet er gennemgået i trin-for-trin-illustrationer på membran-erfa.dk, der beskriver eksempler på udførelse i praksis.

ID
(39) 24 01 10
Erstatter

Indledning

De fleste fugtproblemer i forbindelse med dampspærrer i tag og vægge i boliger og tilsvarende bygninger skyldes enten dampspærrens placering, eller at dampspærren ikke er lufttæt. Den manglende lufttæthed skyldes ofte uhensigtsmæssig projektering af samlings-, tilslutnings- og gennemføringsdetaljer, hvilket kan gøre bygbarheden dårligere og dermed vanskeligere at udføre korrekt, figur 1.

Mange problemer skyldes brug af uegnede materialer, fx folie med utilstrækkelige egenskaber eller uegnet klæbemiddel mellem forskellige materialer. 1, 2 En del utætheder skyldes manglende/mangelfuld udbedring af skader opstået under/efter montering af dampspærren.

Tæthedsplanet i en let bygning udgøres oftest af en dampspærre

Figur 1. Tæthedsplanet i en let bygning udgøres oftest af en dampspærre. Tætheden skal sikres overalt, fx ved gennembrydninger, samlinger væg/loft og tilslutninger ved vinduer.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.