Gå til hovedindhold

Udvendig isolering med facadepuds

Skade på facadepuds på isolering

Skade på facadepuds på isolering.

Dette erfaringsblad beskriver skader, der kan forekomme på facadepuds på udvendig isolering, og gennemgår årsagerne til dem. Erfaringsbladet giver forslag til projektering, kontrahering, udførelse og drift af facadepuds på isolering.

Indledning

Facadepuds på udvendig isolering anvendes mange steder. Der ses eksempler på alvorlige svigt og skader, figur 1:

 • vandindtrængning gennem utæt puds
 • delaminering og afskalning
 • revner i pudslaget
 • manglende styrke i forhold til stødpåvirkning
 • opfugtning ved sålbænke, sokkel, tagkanter og gennembrydninger, figur 2-4.

Skaderne kan skyldes:

 • forkert brug af pudsprodukterne, herunder manglende hensyntagen til temperatur- og fugtforhold under udførelsen
 • mangelfuld vedhæftning mellem grundpuds, armeringsvæv og slutpuds, figur 5
 • utilstrækkelig forstærkning af hjørner
 • sålbænke med for lille fald, manglende opkanter ved enderne, manglende fremspring på sålbænken eller forkert indbygning, 1 figur 6
 • manglende tætning af bundfalsens pudslag, figur 7, 8
 • at der ikke kan udføres korrekt, tæt fugning og fugttætning, fordi vinduer og døre er monteret før isoleringen, så det er vanskeligt at pudse tilstrækkeligt langt ind i falsene – specielt ved træ/ alu-vinduer – figur 7-9
 • at der ikke er fugtspærrer over vinduer og døre
 • manglende dilatationsmuligheder i facadepuds og ved sålbænke 1
 • manglende inddækninger ved afslutninger ved tagkant
 • manglende inddækning ved afslutning af sokkel
 • manglende dræning af vand ved sokkel
 • manglende fugtbestandighed af sokkelpuds
 • manglende imødegåelse af kapillarsugning i glasfiberarmering
 • mangelfuld udførelse af isolering
 • mangelfulde afslutninger omkring gennemføringer, fx ventilationsriste
 • manglende kompatibilitet mellem facadepuds og fugemasse.
Bygningsdetaljer, som er særligt udsatte for skader ved brug af facadepuds på isolering

Figur 1. Bygningsdetaljer, som er særligt udsatte for skader ved brug af facadepuds på isolering, fx overgange mellem facade og andre bygningsdele/ installationer.

Revnedannelse i facadepuds 3 år efter opførelse

Figur 2. Revnedannelse i facadepuds 3 år efter opførelse. Revnedannelsen skyldes vandindtrængen i samlingen mellem forkert placeret ekspanderende fugebånd, sålbænkprofil og facadepuds.

Forkert udført sokkeldetalje

Figur 3. Forkert udført sokkeldetalje. Facadepudsen er delamineret på grund af opfugtning. Fejlagtig udformning og materialevalg af pudslag over og under terræn.

Risikobehæftet afslutning af facadepuds

Figur 4. Risikobehæftet afslutning af facadepuds med forkert placeret ekspanderende fugebånd mod ventilationskanal. Der er risiko for vandindtrængen bag pudslaget. Afslutning mod et pudsafslutningsprofil anbefales.

Pudslaget, hvor styrken er svækket

Figur 5. Pudslaget hvor styrken er svækket på grund af manglende mørteludfyldning af armeringsnettet.

Diagonal revnedannelse i 3 år gammel facadepuds

Figur 6. Diagonal revnedannelse i 3 år gammel facadepuds på grund af opfugtning eller for dybtliggende eller manglende net. Afslutningen af metalsålbænken mod sidefalsen med elastisk fuge er problematisk. Revnedannelsen i samlingen mellem elastisk fuge og facadepuds giver risiko for vandindtrængen og skader på puds.1

Svigt i udførelse af facadepuds på side- og bundfals

Figur 7. Svigt i udførelse af facadepuds på side- og bundfals, hvor vindue og metalsålbænk er indbygget inden pudsningen. Side- og bundfalse kan ikke udføres korrekt, og krav til pudslagenes tykkelse, hældning, samling og fugttætningsmembran kan ikke opfyldes.

Svigt i udførelse af facadepuds

Figur 8. Svigt i udførelse af facadepuds. Pudsning af isolering under sålbænken er ikke udført. Det medfører øget risiko for vandindtrængen, fordi metalsålbænken alene ikke er tilstrækkelig fugtsikring. 2

Mangelfuld pudsning i vinduesfals

Figur 9. Mangelfuld pudsning i vinduesfals, hvor vinduet er monteret før pudsning, og pudsen ikke er ført tilstrækkeligt langt ind. Det vil ikke være muligt at udføre den elastiske fuge korrekt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.