Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering

Udvendigt efterisoleringssystem

Ældre bygninger med ydervægge af tegl, beton og letbeton lever sjældent op til aktuelle varmeisoleringskrav eller forventninger til indeklima og komfort. Gennem de seneste årtier er en del af disse bygninger i Danmark efterisoleret udvendigt med puds på mineraluld. Metoden er i de senere år også anvendt til nyt byggeri – og i mindre udstrækning også med skumplastprodukter som isoleringsmateriale. I erfaringsbladet omtales fordele og ulemper ved udvendig isolering med puds – herunder de særlige brandtekniske forhold ved anvendelse af skumplastisolering. Indledningsbilledet viser udvendigt efterisoleringssystem, hvor døre og vinduer er placeret dybt i muråbningerne.

Annulleret
21. oktober 2023
ID
(21) 16 09 01