Gå til hovedindhold

Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering

Udvendigt efterisoleringssystem

Ældre bygninger med ydervægge af tegl, beton og letbeton lever sjældent op til aktuelle varmeisoleringskrav eller forventninger til indeklima og komfort. Gennem de seneste årtier er en del af disse bygninger i Danmark efterisoleret udvendigt med puds på mineraluld. Metoden er i de senere år også anvendt til nyt byggeri – og i mindre udstrækning også med skumplastprodukter som isoleringsmateriale. I erfaringsbladet omtales fordele og ulemper ved udvendig isolering med puds – herunder de særlige brandtekniske forhold ved anvendelse af skumplastisolering. Indledningsbilledet viser udvendigt efterisoleringssystem, hvor døre og vinduer er placeret dybt i muråbningerne.

Indledning

Puds på isolering kan være en byggeteknisk sårbar løsning som følge af fx:

  • varierende fugt- og temperaturforhold,
  • mekaniske påvirkninger,
  • uhensigtsmæssig udformning af samlinger og overgange mellem forskellige materialer.

Inden anvendelse af puds som en del af efterisoleringsløsningen forudsættes derfor opmærksomhed på både lokale klimaforhold og materialernes egenskaber i forhold til fugt og temperatur. Især ombyggede siloer eller tilsvarende høje bygninger er særligt udsatte for vind [1], nedbør og sol. Her kan der forekomme så store klimapåvirkninger, at pudsede overflader, inddækninger, vægafslutninger og overgange mellem forskellige materialer medfører behov for hyppigt vedligehold. Puds på isolering anbefales typisk kun anvendt i eksponeringsklasse MX 3.1 (moderat miljø) [2] – og kun hvor der er fugtspærre i fundamentet, og hvor producent/leverandør angiver, at systemet er egnet i den pågældende klasse.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.