Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld

Indhold

  • Indledning
  • Arkitektoniske synspunkter
  • Opbygning at systemet med puds på mineraluld
  • Teknisk baggrund
  • Tilslutning ved åbninger (døre og vinduer)
  • Dilatationsfuger
  • Arbejdsudførelse

Indledningsbilledet viser en revne ved et vindueshjørne i pudslaget på en udvendig facadeisolering. Revnen er opstået, fordi der ikke i hjørnet var indlagt det nødvendige ekstra armeringsnet til at optage de uundgåelige spændinger, som vil opstå ved hjørner i åbninger i en pudsskive.

Bladet omtaler fordele og ulemper ved udvendig facadeisolering, samt de særlige forhold der gør sig gældende ved anvendelse af puds på mineraluld.

Indledning

Vindueshjørne

Figur 1. Over et vindueshjørne er indlagt en ekstra armering under en vinkel på 45 gra-der med vandret Udført helt korrekt burde armeringen i øvrigt gå helt ud til hjørnet Endvidere er der for at undgå revner omkring vinduet også indlagt ekstra armering i alle falshjørner (Ses ikke på billedet).

Udvendig isolering af ydervægge med puds på mineraluld er blevet en hyppigt anvendt efterisoleringsmetode. Der opnås hermed en væsentlig forbedring af ydervæggens varmeisoleringevne, idet U-værdien typisk vil kunne forbedres fra ca. 2 W/m2 ºC til ca. 0,3-0,4 W/m2 ºC.

Endvidere vil en højere temperatur på ydervæggens inderside under vinterforhold medføre, at kuldestrålingen fra den kolde væg nedsættes, hvilket giver et forbedret indeklima. En dårligt isoleret ydervæg og/eller regngennemslag vil endvidere kunne give anledning til mug/skimmeldannelser på ydervæggens inderside. Udvendig efterisolering vil især forbedre forholdene ved gavle af massivt murværk i ældre etageejendomme.

Udvendig efterisolering kan også anvendes til at beskytte en "gammel væg" imod videre klimanedbrydning. Denne beskyttelseseffekt har i de senere år ofte været anvendt til forhindring af videre klimanedbrydning af forstøbningen i betonelementer.

Tilbagebetalingstid

Det skal bemærkes, at tilbagebetalingstiden baseret på sparede energiudgifter kan være ganske lang - ofte 10-30 år. Men fordelene ved et bedre indeklima og den beskyttende effekt vil alligevel ofte kunne retfærdiggøre selv en lang tilbagebetalingstid på en udvendig efterisolering.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld - side 1 Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld - side 2