Erfaringsblade

Titel Udgivelsesdato Sortér stigende
Midlertidig afstivning af murværk - vægge af mursten og blokke 2018-06-27
Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder 2018-06-26
Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge 2017-11-27
Murværk på konsoller - forebyggelse af revner og fugtproblemer 2016-12-14
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri 2016-09-02
Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering 2016-09-01
Brandsikring ved indvendig efterisolering af ydervægge 2016-06-21
Vindspærrer i facader – afdækning i byggeperioden 2015-05-29
Fugtsugende vindspærreplader 2015-05-05
Vindspærrer og brandteknik - lette ydervægge 2014-10-07
Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk 2013-11-04
Saltskader på murværk 2013-06-04
Brandadskillelser i ydervægge – sikring mod vandret brandspredning 2012-12-26
Efterisolering af hulmur – forundersøgelser og forudsætninger 2011-12-27
Fugtspærrer og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk 2011-02-24
Murbier i murværk - forebyggelse og reparation 2010-05-19
Undgå afsyring af murværk – misfarvninger og forvitringer 2008-06-27
Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer 2005-12-30
Vindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader 2005-09-28
Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning 2004-12-31
Teglbjælker i murværk – over vindues- og døråbninger 2002-12-17
Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel 2001-12-29
Ældre trævinduer – vedligehold og istandsættelse 2001-12-27
Stormskader på murede gavltrekanter 2001-10-03
Misfarvende kalkudfældninger på murværk 2001-10-02
Afskalninger fra mørtelfuger 2001-10-01
Bjælkehuse – tilstandsvurdering og vedligehold 2001-04-02
Tynde overfladelag af mørtel - skader og reparation 2000-11-28
Graffiti på bygningsfacader – fjernelse og forebyggelse 2000-10-17
Saltudblomstringer på murværk 1999-11-26
Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte 1999-11-25
Stormskader på murede vægge 1999-05-31
Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser 1998-05-25