Tagunderlag

Erfaringsblade

Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt.
I erfaringsbladet gennemgås årsager til skimmelvækst på krydsfinerplader i ventilerede tagkonstruktioner. Endvidere omtales misfarvninger forårsaget af skimmelvækst på undersiden af tagudhæng og carporttage.