Kolde tage

Erfaringsblade

Gennem de seneste par årtier er anvendelse af zinkbeklædte tage atter blevet almindeligt.
Efterisolering af flade tage kan blandt andet være foranlediget af ønsker om at spare energi og/eller at forbedre en nedslidt eller utæt tagdækning. Inden iværksættelse af arbejdet undersøges fugtforholdene i det eksisterende tag. Fremgangsmåden ved forundersøgelsen og den efterfølgende vurdering…
For højt fugtindhold i tagisoleringsmateriale reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage.
Når det pludseligt i klart solskin i forsommeren begynder at dryppe fra loftet i bygninger med kolde eller varme tage, kan årsagen meget vel være sommerkondens.