Belastning

Erfaringsblade

Fotografiet viser et nedhængt loft, som faldt ned uden varsel og ydre påvirkninger.