(23) Dæk

Erfaringsblade

Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn. Der er dog konstateret fugtproblemer, fx fordi der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til faldforhold og afvisning af vand, der rammer bærebeslag. 
Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader, hvilket har indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug.
I dette blad redegøres for principper ved opbygning at tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer.
Ved tagterrasser konstateres ofte vandindtrængen som følge af for lav inddækningshøjde mod dør- og facadepartier. Skybrudslignende situationer medfører desuden behov for hurtig og effektiv vandafledning.
Over karnapper og havestuer i mange ældre bygninger findes et uisoleret terrassedæk af beton, som er belagt med et vandtætnende lag af fx støbeasfalt. Selv om det overvejende problem er at skabe tæthed mod vandgennemtrængning, observeres der også fugtproblemer som følge af kondens på undersiden af…
I de senere år har tage over butikscentre og tilsvarende bygninger i stort omfang været udnyttet til parkering. I sådanne dæk observeres undertiden, at der i belægningerne opstår forskydninger, som kan forplante sig til membranen og give anledning til utætheder.