Gå til hovedindhold

Betondæk med taghaver og opholdsarealer over uopvarmede kældre

Betondæk med taghaver

Det er igennem de senere år blevet almindeligt i navnlig større bebyggelser at anlægge opholdsarealer (fx taghaver og legepladser) på betondæk over uopvarmede kældre – ofte parkeringskældre. I flere tilfælde er det konstateret, at der er trængt vand igennem konstruktionen. I bladet omtales de vigtigste forhold for at undgå vandgennemtrængning. Bl.a. en robust vandtæt membran, tilstrækkeligt høje inddækninger ved tilstødende facader, et afløbssystem med fornøden kapacitet og ingen fastgørelser af fx belysning og legeredskaber, der gennembryder den vandtætte membran. På billedet ses en ”drypstensformation” som følge af en utæt membran.

ID
(23) 18 06 25

Indledning

Ved mange nye etageejendomme etableres der parkeringsanlæg i kældre under et område med græsplæner, bede, legeredskaber, flisebelagte gangarealer, cykelparkering etc. i direkte tilknytning til bebyggelsen. På flisebelægninger eller tilsvarende tætte eller delvis tætte belægninger etableres der afvanding fra overfladen. Både i disse tilfælde og ved mere vandgennemtrængelige overflader etableres der også afvanding gennem et afvandingssystem.

Membranen på betondækkets overside bør ikke have andre gennembrydninger end til afløbssystemet. Membranen bør ikke gennembrydes af befæstigelsesmidler, til fx fastgørelse af cykelstativer, legeredskaber, lysstandere og lignende, da disse gennembrydninger medfører stor risiko for utæthed. Hvis det ikke er muligt at undgå disse gennembrydninger, skal der tages særlige forholdsregler.

Langs alle facader skal der etableres afvandingsrender, som afleder nedbør, der falder nær ved eller løber ned ad facaden. Ved afvandingsrenderne skal der sikres tilstrækkelig inddækningshøjde, og at der kan etableres niveaufri adgang. En nærmere gennemgang af en række andre forhold fx membrantyper, brand, sektionering, drift og vedligehold findes i [1]. Ved systemleverancer er det vigtigt at følge retningslinjerne fra den enkelte producent.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.