Gå til hovedindhold

Tilstandsvurdering af altaner – svigt i altaner med indstøbte stålprofiler

nedstyrtet altan

Udbredt korrosion af indstøbte stålprofiler i udkragede betonaltaner kan medføre fare for personskade, fordi altanen kan kollapse, eller der kan falde løse betonstykker ned. Altanernes forringede tilstand kan skyldes fejlkonstruktion, forkert vedligehold eller alder. Det er bygningsejerens ansvar, at altanen er i forsvarlig stand. Erfaringsbladet beskriver skader, typer af svigt, tilstandsvurdering og udbedringsmetoder. Billedet viser en nedstyrtet altan, hvor de bærende stålprofiler var gennemkorroderede.

ID
(23) 17 11 26

Baggrund

Udkragede altaner med indstøbte bærende stålprofiler er en udbredt altankonstruktion, der er anvendt siden slutningen af 1800-tallet. De indstøbte stålprofiler er normalt fastgjort i etageadskillelsen og er dermed gennemgående i facadekonstruktionen og sædvanligvis indstøbt i betonpladen pr. ca. 0,9 m. Mange altaner har dog stålprofilerne anbragt langs kanterne af altanpladen, enten fritliggende eller omstøbt. I altanforkanten og mellem profilerne er der normalt indstøbt stålarmering eller stålprofiler [1, 2]. Ældre altaner af denne type fremtræder ofte med nedbrudt beton og profiler, som er svækkede af korrosion. Når stål korroderer, udvider det sig, og det kan medføre afskalninger og risiko for nedfald af løse beton- og pudsstykker. Altanpladen og profilerne ført gennem facaden er fugtbelastede, derfor er denne altantype en udsat konstruktion. De bærende stålprofiler er ikke altid tilstrækkeligt korrosionsbeskyttede, og samlingerne mellem facaden og altanpladen er ikke altid korrekt udført. Derfor kan der med tiden udvikles alvorlige skader i konstruktionen. Mange af disse skader kan være skjulte og udvikle sig kritisk, uden at de opdages i tide.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.