Gå til hovedindhold

Altaner ophængt i bærebeslag – fugtgener og afvandingsforhold

Altan med opfugtet murværk

Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn. Der er dog konstateret fugtproblemer, fx fordi der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til faldforhold og afvisning af vand, der rammer bærebeslag. I erfaringsbladet omtales forhold i nyere byggeri, der har medført fugtproblemer, samt udbedringsmuligheder og hensigtsmæssige forholdsregler ved valg af detaljer under projekteringen. Billedet viser opfugtet murværk som følge af utilstrækkelig bortledning af vand.

ID
(23) 11 02 28

Indledning

I nyere byggeri ophænges altaner ofte i bærebeslag, så der kun er kontakt med facaden i ophængningspunkterne. Herved begrænses kuldebroeffekten, men der er konstateret fugtproblemer, fx vandindtrængen og opfugtning af facaden, som følge af dårlige afvandingsforhold. Denne altantype udføres af enten stål, beton eller fiberbeton. Uanset materialevalg skal sikres at fx slagregn, der rammer altanpladen og de udragende bærebeslag, bortledes effektivt fra facaden. Fugtproblemer opstår erfaringsmæssigt, når der er utilstrækkeligt fald på altanen væk fra facaden, og hvor bærebeslag gennembryder en facade – især i øverste etage. I [1] beskrives fugtproblemer i forbindelse med kuldebro i udkragede betonaltanplader.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.