Gå til hovedindhold

Udkragede betonaltandæk – kolde gulve og fugtgener

Kolde gulve og fugtgener ved udkragede betonaltandæk

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader, hvilket har indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug. I erfaringsbladet gennemgås temperatur-, fugtforhold og kuldebroer i altankonstruktioner af beton. Herudover beskrives, hvordan kuldebroproblemer kan udbedres i eksisterende betonaltankonstruktioner ved efterisolering – samt forebygges i nybyggeri ved fx indstøbning af bærende varmeisoleringselementer i altandæk.

ID
(23) 10 08 19

Indledning

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader samt trækgener, fordi altanelementet er ført ubrudt gennem klimaskærmen og derfor virker som en kraftig kuldebro. Kuldebroen, hvor element og facade mødes, bidrager til øget varmetab (figur 1, 2 og 3) – og ofte er overfladetemperaturerne så lave, at der er risiko for kondens og skimmelvækst (kritisk overfladetemperatur). I erfaringsbladet beskrives, hvordan:

  • generne kan reduceres i eksisterende altandækkonstruktioner,
  • nye altandæk kan udføres med effektiv kuldebroafbrydelse,
  • nye altaner kan kondensisoleres.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.