Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener

Erfaringsblad
(23) 10 08 19

Indhold

  • Indledning
  • Eksisterende altankonstruktioner
  • Nyt altandæk med effektiv kuldebroafbrydelse
  • Beregning af temperaturforhold
  • Temperatur og fugtforhold

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader, hvilket har indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug. I erfaringsbladet gennemgås temperatur-, fugtforhold og kuldebroer i altankonstruktioner af beton. Herudover beskrives, hvordan kuldebroproblemer kan udbedres i eksisterende betonaltankonstruktioner ved efterisolering – samt forebygges i nybyggeri ved fx indstøbning af bærende varmeisoleringselementer i altandæk.

Indledning

Figur 1. Temperaturfordeling ved sammenskæringen mellem altanplade og ydervæg (snit B på figur 2 og 3) ved 20 °C inde og -0,6 °C ude (tabel 2). Punkterne A (5,8 °C) og B (13,6 °C) er de kritiske/koldeste steder på konstruktionens indvendige overflade, der har kontakt med indeluften, når der mellem gulv og altanplade anvendes henholdsvis diffusionsåben (fx mineraluld) og diffusionstæt isolering (fx 50 mm syntetisk gummi).

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader samt trækgener, fordi altanelementet er ført ubrudt gennem klimaskærmen og derfor virker som en kraftig kuldebro.


Kuldebroen, hvor element og facade mødes, bidrager til øget varmetab (figur 1, 2 og 3) – og ofte er overfladetemperaturerne så lave, at der er risiko for kondens og skimmelvækst (kritisk overfladetemperatur).


I erfaringsbladet beskrives, hvordan

  • generne kan reduceres i eksisterende altandækkonstruktioner,
  • nye altandæk kan udføres med effektiv kuldebroafbrydelse,
  • nye altaner kan kondensisoleres.

     

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener - side 1 Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener - side 2