Udkragede betonaltandæk – kolde gulve og fugtgener

Erfaringsblad
(23) 10 08 19

Indhold

  • Indledning
  • Eksisterende altankonstruktioner
  • Nyt altandæk med effektiv kuldebroafbrydelse
  • Beregning af temperaturforhold
  • Temperatur og fugtforhold

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader, hvilket har indflydelse på såvel indeklima som energiforbrug. I erfaringsbladet gennemgås temperatur-, fugtforhold og kuldebroer i altankonstruktioner af beton. Herudover beskrives, hvordan kuldebroproblemer kan udbedres i eksisterende betonaltankonstruktioner ved efterisolering – samt forebygges i nybyggeri ved fx indstøbning af bærende varmeisoleringselementer i altandæk.

Indledning

Ved udkragede betonaltandæk konstateres ofte kolde loft- og gulvoverflader samt trækgener, fordi altanelementet er ført ubrudt gennem klimaskærmen og derfor virker som en kraftig kuldebro. Kuldebroen, hvor element og facade mødes, bidrager til øget varmetab (figur 1, 2 og 3) – og ofte er overfladetemperaturerne så lave, at der er risiko for kondens og skimmelvækst (kritisk overfladetemperatur). I erfaringsbladet beskrives, hvordan:

  • generne kan reduceres i eksisterende altandækkonstruktioner,
  • nye altandæk kan udføres med effektiv kuldebroafbrydelse,
  • nye altaner kan kondensisoleres.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udkragede betonaltandæk – kolde gulve og fugtgener - side 1 Udkragede betonaltandæk – kolde gulve og fugtgener - side 2