Gå til hovedindhold

Parkeringsdæk med betonsten – vandtæthed og forskydning i belægning

Parkeringsdæk med betonsten

I de senere år har tage over butikscentre og tilsvarende bygninger i stort omfang været udnyttet til parkering. I sådanne dæk observeres undertiden, at der i belægningerne opstår forskydninger, som kan forplante sig til membranen og give anledning til utætheder. Forskydningerne skyldes belægningens utilstrækkelige evne til at optage bremse- og accelerationskræfter. I dette erfaringsblad beskrives en række forhold, der skal tages hensyn til ved projekteringen, samt de særlige hensyn der skal tages ved vedligeholdelse af denne form for belægning. Billedet viser en belægning, som er åbnet i et forsøg på at finde en utæthed.

ID
(23) 02 12 16
Erstatter

Indledning

Parkeringsdæk udføres sædvanligvis med en bærende konstruktion af armeret beton. Ovenpå anbringes isolering og et lag grus, der danner underlag for en belægning af betonsten. De hyppigste svigt i disse parkeringsdæk, som kan medføre vandgennemtrængning til de underliggende rum, er forskydninger i betonbelægningen. Svigtene skyldes ofte et af følgende forhold – eller eventuelt en kombination:

  • Forkert valg og udlægning af sten
  • Utilstrækkelig tykkelse af grusunderlag
  • Utilstrækkelig trykstyrke af isolering
  • Utilstrækkelige fald
  • Utilstrækkelige afvandingsforhold, herunder opdrift på isoleringsmaterialerne
  • Forkert eller manglende vedligehold.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.