Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Parkeringsdæk i beton

Borthugning af chloridbelastet beton

Problem: Parkeringsanlæg er traditionelt bygget som en kombination af præfabrikerede betonelementer og pladsstøbte betonkonstruktioner.Anlæggene omfatter parkeringshuse, parkeringsdæk oven på bygninger samt parkeringskældre under bygninger. Disse konstruktioner er normalt uopvarmede og de fleste udsættes for både temperaturvariationer og vandbelastning. Samtlige dækkonstruktioner udsættes for chloridpåvirkning enten i forbindelse med glatførebekæmpelse eller ved at biler medbringer sneblandet tøsalt. Disse forhold kan føre til nedbrydning af betonkonstruktionerne især på grund af armeringskorrosion. Det kan derfor blive nødvendigt at gribe ind med en omfattende renovering ofte inden for en periode på kun 10 til 20 år efter opførelsen.

Annulleret
16. december 2002
ID
(23) 94 03 17
Emneord