Gå til hovedindhold

Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri

Fundament hvor fugtspærren ikke er ført under bagmur

Dette blad beskriver udførelse af bygningsdetaljer ved en bygnings fundament for at modvirke fugtopstigning i vægge. Bladet supplerer erfaringsbladene „Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk“, „Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering“, „Kældervægge og -gulve – fugtsikring og varmeisolering“ og „Niveaufri adgang og terrændæk“. Udførelsesdetaljerne vises som „trin-fortrin“ forløb på membran-erfa.dk. Billedet viser fundament, hvor fugtspærren ikke er ført under bagmur.

ID
(21) 16 09 02

Indledning

Ved manglende – eller mangelfuldt udført – fugtspærre mellem en bygnings fundament og vægge [1, 2] er der risiko for, at fugt suges fra jorden op i væggene ved kapillarvirkning (figur 1) og indstrømning af radon [3]. Opstigende fugt kan medføre:

  • frostsprængninger i de opfugtede ydervægge [4],
  • udkrystallisering af salte på vægge og forvitringer i overfladebehandling og murværk [5],
  • råd- og svampeangreb i træ over fugtspærre, kælder eller krybekælder [6],
  • reduceret varmeisoleringsevne i ydervægge, fx som følge af vådt isoleringsmateriale,
  • fugtaftegninger ind- og udvendigt på ydervæg nær gulvoverflade [7],
  • øget fugtindhold i rumluften [8],
  • skimmelvækst nær gulvoverflade på inderside af væg [9].
Fugtvandring gennem sokkel

Figur 1. Fugtvandring gennem sokkel og fundament op i væg på bygning uden eller med mangelfuld horisontal fugtspærre.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.