Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri

Erfaringsblad
(21) 16 09 02

Indhold

 • Indledning
 • Fugtopstigning i vægge
 • Fugtige omgivelser
 • Stighøjde og fordampning
 • Diffusionstætte overflader
 • Salte i murværk
 • Forebyggelse – fugtopstigning i væg
 • Fugtspærrens funktion
 • Placering af fugtspærre i væg
 • Fugtspærre ved hjørner
 • Gennembrydning af fugtspærre
 • Fugtspærre på betonplade
 • Samlinger af fugtspærrer
 • Niveaufri adgang
 • Installationer i terrændæk
 • Radonsikring
 • Tilbygninger – samling mellem eksisterende og ny fugtspærre
 • Videoer [30]:

Dette blad beskriver udførelse af bygningsdetaljer ved en bygnings fundament for at modvirke fugtopstigning i vægge. Bladet supplerer erfaringsbladene „Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk“, „Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering“, „Kældervægge og -gulve – fugtsikring og varmeisolering“ og „Niveaufri adgang og terrændæk“. Udførelsesdetaljerne vises som „trin-fortrin“ forløb på membran-erfa.dk. Billedet viser fundament, hvor fugtspærren ikke er ført under bagmur.

Indledning

Ved manglende – eller mangelfuldt udført – fugtspærre mellem en bygnings fundament og vægge [1, 2] er der risiko for, at fugt suges fra jorden op i væggene ved kapillarvirkning (figur 1) og indstrømning af radon [3]. Opstigende fugt kan medføre:

 • frostsprængninger i de opfugtede ydervægge [4],
 • udkrystallisering af salte på vægge og forvitringer i overfladebehandling og murværk [5],
 • råd- og svampeangreb i træ over fugtspærre, kælder eller krybekælder [6],
 • reduceret varmeisoleringsevne i ydervægge, fx som følge af vådt isoleringsmateriale,
 • fugtaftegninger ind- og udvendigt på ydervæg nær gulvoverflade [7],
 • øget fugtindhold i rumluften [8],
 • skimmelvækst nær gulvoverflade på inderside af væg [9].
Fugtvandring gennem sokkel

Figur 1. Fugtvandring gennem sokkel og fundament op i væg på bygning uden eller med mangelfuld horisontal fugtspærre.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri - side 1 Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri - side 2 Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri - side 3 Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri - side 4