Gå til hovedindhold

Niveaufri adgang og terrændæk

Niveaufri adgang

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang ved alle udvendige adgange til en bygning medfører ofte, at bygningen „trykkes så langt ned i terrænet“, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå vandindtrængning i terrændækkonstruktionen. I perioder med kraftigt regnvejr eller snesmeltning påvirkes de nederste dele af facader desuden af opsprøjt og overfladevand, hvis det tilstødende terræn er trukket højt op mod facaden. Ved kraftigt regnvejr kan overfladevand heller ikke altid afledes tilstrækkeligt hurtigt. Her er det vigtigt, at soklen er tæt, når vandet opstuves langs soklen. I erfaringsbladet omtales muligheder for at etablere fugtteknisk forsvarlig niveaufri adgang.

Indledning

I BR10 [1] kræves etablering af niveaufri adgang til en bygning ved alle udvendige adgangsdøre – herunder også døre til terrasse og bryggers. For at undgå lange ramper [2] op til indgangspartiet sænkes terrændækkonstruktioner ofte så meget, at gulvets overside kommer ned i terrænhøjde (figur 1). Samtidigt etableres der langs soklen en „voldgrav“, som ved adgangsdørene til bygningen dækkes med en stålrist fra fx en rampe (figur 2 og 3). Her er det vigtigt, at soklen er vandtæt og voldgraven:

  • har en drænende virkning eller
  • leder vandet væk til omfangsdræn eller
  • fører vandet til afløb/kloak med tilstrækkelig vandføringskapacitet.

Det senere omtalte princip for betonpladens placering i forhold til omgivende terræn anses for at give yderligere sikkerhed mod vandindtrængen ved kraftig nedbør (figur 13).

Voldgravsløsning

Figur 1. Voldgravsløsning med stålrist over stenseng – og utilstrækkelig sokkelhøjde.

Rampeløsning

Figur 2. Rampeløsning ved indgang opbygget af galvaniserede stålriste og belægningssten.

Rampe med belægning

Figur 3. Rampe med belægning og stenseng ved facade, hvilket beskytter mod opsprøjt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.