Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Niveaufri adgang og terrændæk

Niveaufri adgang

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang ved alle udvendige adgange til en bygning medfører ofte, at bygningen „trykkes så langt ned i terrænet“, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå vandindtrængning i terrændækkonstruktionen. I perioder med kraftigt regnvejr eller snesmeltning påvirkes de nederste dele af facader desuden af opsprøjt og overfladevand, hvis det tilstødende terræn er trukket højt op mod facaden. Ved kraftigt regnvejr kan overfladevand heller ikke altid afledes tilstrækkeligt hurtigt. Her er det vigtigt, at soklen er tæt, når vandet opstuves langs soklen. I erfaringsbladet omtales muligheder for at etablere fugtteknisk forsvarlig niveaufri adgang.

Annulleret
02. februar 2021
ID
(19) 13 12 31

Forfattere

Georg Christensen
Civilingeniør
Bygge- og Miljøteknik A/S
www.byggeteknik.com
gc@byggeteknik.com

Knud W. Ø. Larsen
Landskabsarkitekt MDL MAA
KWØL Landskab
kwol@kwol.dk

Dorte Johansen
Bygningskonstruktør
Byggeskadefonden
www.bsf.dk
dj@bsf.dk

Jens Dons
Arkitekt MAA
Byggeskadefonden
www.bsf.dk
jdo@bsf.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.