Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk

niveaufri adgang

Billedet viser et eksempel på niveaufri adgang, hvor det tilstødende terræn er trukket helt op til trædele i brystning og facade. Hermed opstår risiko for skadelig fugtpåvirkning af træværket som følge af opsprøjt eller indtrængen af overfladevand i perioder med snesmeltning og kraftigt regnvejr. I dette erfaringsblad omtales nogle muligheder for at etablere en fugtteknisk forsvarlig niveaufri adgang til bygninger med terrændæk, fx i form af såkaldte "rampeløsninger" eller "voldgravsløsninger".

Annulleret
13. december 2013
ID
(19) 01 12 19