Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk

Erfaringsblad
(19) 01 12 19 (annulleret 13.12.2013)

Indhold

  • Indledning
  • Bygge- og fugttekniske forhold
  • Rampeløsning
  • Voldgravsløsning
  • Sokkelhøjder
  • Skraberiste
  • Risiko ved lavtliggende betonplade

Billedet viser et eksempel på niveaufri adgang, hvor det tilstødende terræn er trukket helt op til trædele i brystning og facade. Hermed opstår risiko for skadelig fugtpåvirkning af træværket som følge af opsprøjt eller indtrængen af overfladevand i perioder med snesmeltning og kraftigt regnvejr.

I dette erfaringsblad omtales nogle muligheder for at etablere en fugtteknisk forsvarlig niveaufri adgang til bygninger med terrændæk, fx i form af såkaldte "rampeløsninger" eller "voldgravsløsninger".

Indledning

Figur 1. Fugtskader og misfarvning på trædør og murværk med puds som følge af opsprøjt fra rampe uden ristearrangement.

Af hensyn til gangbesværede foreskriver bygningsreglementerne [3] og [4], at der skal etableres niveaufri adgang ved alle indgangsdøre og døre med udgang til terrasse.

Bestemmelserne, der er uddybet i en vejledning [5] og en anvisning [2], omfatter også adgangsveje, fx til bryggers. 

For fritliggende enfamiliehuse [4] kan kommunalbestyrelsen dog efter en konkret vurdering se bort fra kravet om niveaufri adgang, når bygningen opføres af ejeren til eget brug, eller når der er særlige terrænforhold (fx store niveauforskelle).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk  - side 1 Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk  - side 2