Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Niveaufri adgang og terrændæk

Rækkehusbebyggelse med niveaufri adgang

Rækkehusbebyggelse med niveaufri adgang til hver boligenhed.

Niveaufri adgang til en bygning medfører ofte, at bygningen trykkes så langt ned i terrænet, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå vandindtrængning i terrændækket. Det er derfor vigtigt, at soklen er tæt. De nederste dele af facader påvirkes af opsprøjt og overfladevand, når terrænet er tæt ved facaden. Erfaringsbladet beskriver, hvordan en fugtteknisk forsvarlig niveaufri adgang kan udføres.

Annulleret
18. august 2022
ID
(19) 21 02 02
Erstatter