Gå til hovedindhold

Niveaufri adgang og terrændæk

Rækkehusbebyggelse med niveaufri adgang

Rækkehusbebyggelse med niveaufri adgang til hver boligenhed.

Niveaufri adgang til en bygning medfører ofte, at bygningen trykkes så langt ned i terrænet, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå vandindtrængning i terrændækket. Det er derfor vigtigt, at soklen er tæt. De nederste dele af facader påvirkes af opsprøjt og overfladevand, når terrænet er tæt ved facaden. Erfaringsbladet beskriver, hvordan en fugtteknisk forsvarlig niveaufri adgang kan udføres.

ID
(19) 21 02 02
Erstatter

Indledning

I BR181 kræves etablering af niveaufri adgang til en bygning ved alle udvendige adgangsdøre – herunder også døre til terrasse og bryggers – for at undgå lange ramper. For fritliggende enfamiliehuse er der kun krav om forberedelse til niveaufri adgang ved én af bygningens yderdøre i stueetagen.

For at undgå lange ramper2 op til indgangspartiet sænkes terrændækket ofte så meget, at gulvets overside kommer ned i terrænhøjde, figur 1. Samtidigt etableres der langs soklen en sokkel- eller afløbsrende, som ved adgangsdørene til bygningen dækkes med en stålrist fra fx en rampe, figur 2 og 3. Her er det vigtigt, at soklen er vandtæt, og at der ikke står vand i renden.

Sokkelrender, der tilføres regnvand fra andet end facader, skal opfylde funktionskravene for afløbsrender3. Sokkelrender, som tilføres regnvand fra facader fra bygninger i én etage, kan udføres uden tæt bund3Afløbsrender, som modtager regnvand fra facader fra bygninger i flere etager, udføres tætte og med afløb. Afløbet føres til nedsivning på grunden eller til regnvandssystemet via sandfangsbrønd3. Det senere omtalte princip for betonpladens placering i forhold til det omgivende terræn anses for at give yderligere sikkerhed mod vandindtrængen ved kraftig nedbør, figur 12.

Sokkelrendeløsning med stålrist over stenseng

Figur 1. Sokkelrendeløsning med stålrist over stenseng – og utilstrækkelig sokkelhøjde.

Rampeløsning ved indgang

Figur 2. Rampeløsning ved indgang opbygget af galvaniserede stålriste og belægningssten.

Rampe med belægning og stenseng ved facade

Figur 3. Rampe med belægning og stenseng ved facade, hvilket beskytter mod opsprøjt.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.