Gå til hovedindhold

Niveaufri adgang og terrændæk

Bebyggelse, som ligger lavt ift. terræn

Bebyggelse, som ligger lavt ift. terræn. Det stiller store krav til faldforhold, dræn og sokkelrender. Adgangsvejens kant skal sikre, at vand fra vejen ikke strømmer mod bygningerne.

Niveaufri adgang til bygninger skal udformes, så der ikke opstår vandindtrængning. Erfaringsbladet beskriver de forhold, som man skal være opmærksom på for at undgå fugtskader i bygninger. Herunder disponering af bygninger ift. terræn, gulvniveau, sokkelrender, placering af betonplade i terrændæk, dræning, ramper, vandtæt sokkelpuds og omgivende terræn.

Indledning

Der skal etableres niveaufri adgang til bygninger (undtagen sommerhuse) ved alle yderdøre – herunder også døre til terrasser og bryggers.1 For fritliggende enfamiliehuse er der dog kun krav om forberedelse til niveaufri adgang ved én af bygningens yderdøre i stueetagen.1 Der er en øget risiko for fugtproblemer, hvis:

  • Terrænet hælder mod bygningen.
  • Jorden er hårdt komprimeret af kørsel med entreprenørmaskiner (traktose).
  • Jordbunden er uegnet til nedsivning.

Terrænet hæves tit langs hele facader med døre, så ramper undgås, og gulvets overside er i niveau med terrænet, figur 1.2 For at undgå opfugtning af sokkel, terrændæk og tilstødende bygningsdele bør der i de tilfælde etableres en sokkelrende langs soklen. Ved yderdørene sikres adgangen fra ramper eller det hævede terræn med en stålrist, figur 1. Her er det vigtigt, at soklen er vandtæt, og at der ikke står vand i renden.

Stålrist i hele indgangspartiets bredde

Figur 1. Stålrist i hele indgangspartiets bredde lagt over sokkelrende med strandsten. Der er god sokkelhøjde fra overside af sten til underkant af murværk.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.