Gå til hovedindhold

Vandbelastede sokler ved terrændæk – terrænforhold og niveaufri adgang

Nyopført bygning, hvor der står frit vand på det omgivende terræn

Nyopført bygning, hvor der står frit vand på det omgivende terræn.

Kraftige byger kombineret med øget bebyggelse i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn har bevirket, at sokler i terrændæk i større omfang end tidligere udsættes for vandtryk. For at undgå vandindtrængning skal bygningen placeres højest muligt i terrænet, så overfladevand ledes bort fra bygningen – og sokler skal udføres vandtætte.

Indledning

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang1 har medført, at der i de senere år er blevet konstateret mange tilfælde, hvor overfladevand er trængt gennem soklen og ind i lavtliggende terrændækkonstruktioner. I traditionelle terrændæk med trægulv på strøer har dette medført behov for udskiftning af såvel gulve som isoleringsmaterialer, fordi den lange udtørringstid indebærer stor risiko for vækst af skimmel og trænedbrydende svampe.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.