Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vandbelastede sokler ved terrændæk – terrænforhold og niveaufri adgang

Nyopført bygning, hvor der står frit vand på det omgivende terræn

Nyopført bygning, hvor der står frit vand på det omgivende terræn.

Kraftige byger kombineret med øget bebyggelse i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn har bevirket, at sokler i terrændæk i større omfang end tidligere udsættes for vandtryk. For at undgå vandindtrængning skal bygningen placeres højest muligt i terrænet, så overfladevand ledes bort fra bygningen – og sokler skal udføres vandtætte.

Forfattere

Dorte Johansen
Bygningskonstruktør
Byggeskadefonden
www.bsf.dk
dj@bsf.dk

Line Fabricius Soldalen
VVS-ingeniør
Byggeskadefonden
www.bsf.dk
lfs@bsf.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.