Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vandbelastede sokler ved terrændæk – terrænforhold og niveaufri adgang

Nyopført bygning med frit vand på det omgivende terræn

Kraftige byger kombineret med øget bebyggelse i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn har bevirket, at sokler i terrændæk i større omfang end tidligere udsættes for vandtryk. Bygningsreglementernes krav om niveaufri adgang ved adgangsdøre har desuden medført, at terrændækket ofte er "presset ned i terrænet" - og dermed øges risikoen for fugtskader efter vandindtrængning gennem soklen. For at undgå vandindtrængning skal bygningen placeres højst muligt i terrænet, så overfladevand ledes bort fra bygningen - og sokler skal udføres vandtætte. På billedet ses en nyopført bygning, hvor der står frit vand på det omgivende terræn.

Forfattere

Dorte Johansen
Bygningskonstruktør
Byggeskadefonden
dj@bsf.dk

Georg Christensen
Civilingeniør
Bygge- og Miljøteknik A/S
gc@bmd.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.