Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vandbelastede sokler – tæthed og bortledning af overfladevand

Ikke-udfyldte studsfuger i en sokkel mod et terrændæk

Ikke-udfyldte studsfuger i en sokkel mod et terrændæk øger risikoen for indtrængning af overfladevand.

Niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – især med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør. Erfaringsbladet beskriver foranstaltninger, som reducerer vandindtrængen gennem soklen, herunder tætte sokler, regulering af dræn- og faldforhold og reduktion af tilstrømning af overfladevand.