Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vandbelastede sokler – tæthed og bortledning af overfladevand

Ikke-udfyldte studsfuger i en sokkel mod et terrændæk

Ikke-udfyldte studsfuger i en sokkel mod et terrændæk øger risikoen for indtrængning af overfladevand.

Niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – især med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør. Erfaringsbladet beskriver foranstaltninger, som reducerer vandindtrængen gennem soklen, herunder tætte sokler, regulering af dræn- og faldforhold og reduktion af tilstrømning af overfladevand.

Forfattere

Dorte Johansen
Bygningskonstruktør
Byggeskadefonden
www.bsf.dk
dj@bsf.dk

Line Fabricius Soldalen
VVS-ingeniør
Byggeskadefonden
www.bsf.dk
lfs@bsf.dk

Jørgen Nymark Klavsen
Bygningsingeniør
Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
jnk@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.