Gå til hovedindhold

Vandbelastede sokler – tæthed og bortledning af overfladevand

Ikke-udfyldte studsfuger i en sokkel mod et terrændæk

Ikke-udfyldte studsfuger i en sokkel mod et terrændæk øger risikoen for indtrængning af overfladevand.

Niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – især med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør. Erfaringsbladet beskriver foranstaltninger, som reducerer vandindtrængen gennem soklen, herunder tætte sokler, regulering af dræn- og faldforhold og reduktion af tilstrømning af overfladevand.

Indledning

De senere års kraftige skybrud, oversvømmelser og vandophobning på terræn (bl.a. som følge af øget anvendelse af faskiner) har medført mange tilfælde af vandindtrængning gennem sokler og åbninger – og dermed ofte fugtskader i gulvkonstruktioner med terrændæk og fx trægulve på strøer.

I det følgende beskrives foranstaltninger, som kan reducere vandindtrængning gennem soklen i risikofyldte områder. Hvor oversvømmelse af terræn ved bygningen ikke kan udelukkes, anbefales det, at gulvkonstruktionen i stueetagen udføres med uorganiske materialer, som ikke skades ved opfugtning/udtørring.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.