Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Vandbelastede sokler – tæthed og bortledning af overfladevand

Vandbelastet sokkel

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – ofte med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt sokkel ved kraftig nedbør. Ved nyt byggeri må derfor i større udstrækning end tidligere udføres foranstaltninger, som reducerer risiko for vandindtrængen gennem soklen. I det følgende er erfaringsbladene om „Niveaufri adgang og terrændæk“ og „Vandbelastede sokler med terrændæk“ suppleret med forslag til udførelse af tætte sokler. Desuden påpeges nødvendigheden af dels at sikre regulering af dræn- og faldforhold umiddelbart omkring bygningen og dels at reducere risiko for tilstrømning af overfladevand fra andre arealer. På billedet ses ikke-udfyldte studsfuger i en sokkel mod et terrændæk.

Forfattere

Dorte Johansen
Bygningskonstruktør
Byggeskadefonden
www.bsf.dk
dj@bsf.dk

Georg Christensen
Civilingeniør
Bunch Bygningsfysik
www.bunchbyg.dk
gc@bunchbyg.dk

Jørgen Nymark Klavsen
Diplomingeniør
Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
jnk@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.