Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering

Erfaringsblad
(19) 15 11 14
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Luftfugtighed
 • Installationer
 • Fugttransport
 • Temperaturforhold
 • Jord
  • Lerjord
 • Jordfugtighed
 • Terrænoverflade
 • Dræning
 • Drænsystemer
  • Filterelement
  • Kapillarbrydende lag
  • Geotekstil
 • Fugtisolering
 • Fugtkilder
 • Kapillær vandopsugning
 • Radonsikring
 • Saltudblomstringer og afskalninger
 • Varmeisolering
 • Varmeisoleringsevne
 • Udtørring af ydervæg mod jord
  • Ændret anvendelse og tilbygninger
  • Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligehold og udskiftning
 • Fugt- og varmeisolering – generelle forhold (klasse 1–3)
 • Jordbunds- og grundvandsforhold svarende til klasse 1
 • Jordbunds- og grundvandsforhold svarende til klasse 2–3

Ved isolering af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat. Årsagen er i nogle tilfælde uensartede retningslinjer fra leverandørerne af isoleringsmaterialer og grundmursplader, fx med hensyn til tilbagefyldningsmateriale, brug af geotekstil, fugtisolering af fundamentsklods og kældervæg samt udførelse af dræn. I andre tilfælde er der fejl i udførelsen, fx af kældervægge med grundmursplade uden etablering af omfangsdræn. I dette erfaringsblad beskrives fugtpåvirkninger, -mekanismer og materialer samt forskellige metoders anvendelse i bygninger med kældervægge udført af beton, letklinkerbeton og fundamentsblokke. Billedet viser en kældervæg af murværk inden udførelse af fugtisolering.

Indledning

Fugtforholdene i og omkring fundamenter, kældre, krybekældre og terrændæk er bestemt af:

 • jordart i terræn omkring bygningen,
 • grundvandsstand,
 • tilbagefyld i udgravning omkring fundament/ kælder,
 • eventuelt dræn, og i givet fald om det fungerer,
 • terrænoverfladens tæthed og hældning,
 • konstruktionernes opbygning – herunder de anvendte materialer, eventuel fugt- og varmeisolering samt kvaliteten af det udførte arbejde,
 • opvarmning eller udtørring af kælder
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering - side 1 Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering - side 2 Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering - side 3 Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering - side 4