Gå til hovedindhold

Kældervægge og -gulve – fugtsikring og varmeisolering

kældergulve fugtsikring og varmeisolering

Ved isolering af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat. Årsagen er i nogle tilfælde uensartede retningslinjer fra leverandørerne af isoleringsmaterialer og grundmursplader, fx med hensyn til tilbagefyldningsmateriale, brug af geotekstil, fugtisolering af fundamentsklods og kældervæg samt udførelse af dræn. I andre tilfælde er der fejl i udførelsen, fx af kældervægge med grundmursplade uden etablering af omfangsdræn. I dette erfaringsblad beskrives fugtpåvirkninger, -mekanismer og materialer samt forskellige metoders anvendelse i bygninger med kældervægge udført af beton, letklinkerbeton og fundamentsblokke. Billedet viser en kældervæg af murværk inden udførelse af fugtisolering.

Indledning

Fugtforholdene i og omkring fundamenter, kældre, krybekældre og terrændæk er bestemt af:

  • jordart i terræn omkring bygningen,
  • grundvandsstand,
  • tilbagefyld i udgravning omkring fundament/ kælder,
  • eventuelt dræn, og i givet fald om det fungerer,
  • terrænoverfladens tæthed og hældning,
  • konstruktionernes opbygning – herunder de anvendte materialer, eventuel fugt- og varmeisolering samt kvaliteten af det udførte arbejde,
  • opvarmning eller udtørring af kælder
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.