Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering

Ældre kældervæg af murværk

Ved udførelse af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat. Årsagen er i nogle tilfælde uensartede retningslinjer fra leverandørerne af isoleringsmaterialer og grundmursplader, fx med hensyn til tilbagefyldningsmateriale, brug af geotekstil, fugtisolering af fundamentsklods og kældervæg samt udførelse af dræn. I andre tilfælde er der fejl i udførelsen, fx af kældervægge med grundmursplade uden etablering af omfangsdræn. I dette erfaringsblad beskrives fugtpåvirkninger, -mekanismer og materialer samt forskellige metoders anvendelse i bygninger med kælder- og krybekældervægge udført af beton, letklinkerbeton og fundamentsblokke. Billedet viser en ældre kældervæg af murværk, hvor puds og fugtisolering er fjernet. Bemærk: Rettelse anført med rødt i figur 6.

Annulleret
14. november 2015
ID
(19) 12 11 08