Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering

Ældre kældervæg af murværk

Ved udførelse af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat. Årsagen er i nogle tilfælde uensartede retningslinjer fra leverandørerne af isoleringsmaterialer og grundmursplader, fx med hensyn til tilbagefyldningsmateriale, brug af geotekstil, fugtisolering af fundamentsklods og kældervæg samt udførelse af dræn. I andre tilfælde er der fejl i udførelsen, fx af kældervægge med grundmursplade uden etablering af omfangsdræn. I dette erfaringsblad beskrives fugtpåvirkninger, -mekanismer og materialer samt forskellige metoders anvendelse i bygninger med kælder- og krybekældervægge udført af beton, letklinkerbeton og fundamentsblokke. Billedet viser en ældre kældervæg af murværk, hvor puds og fugtisolering er fjernet. Bemærk: Rettelse anført med rødt i figur 6.

Annulleret
14. november 2015
ID
(19) 12 11 08

Forfattere

Morten Hjorslev Hansen
Civilingeniør, ph.d.
Fonden BYG-ERFA
www.byg-erfa.dk
mhh@byg-erfa.dk

Erik Brandt
Civilingeniør, seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut - SBi
Aalborg Universitet
www.sbi.aau.dk
ebr@sbi.aau.dk

Michael Vesterløkke
Civilingeniør
COWI A/S
www.cowi.dk

 

Nik Okkels
Civilingeniør
GEO
www.geo.dk
nio@geo.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.