Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering

Indhold

 • Indledning
 • Luftfugtighed
 • Installationer
 • Fugttransport
 • Temperaturforhold
 • Jord
 • Terrænoverflade
 • Jordfugtighed
 • Dræning
 • Drænsystemer
 • Kapillær vandopsugning
 • Fugtkilder
 • Fugtisolering
 • Radonsikring
 • Saltudblomstringer og afskalninger
 • Varmeisolering
 • Ændret anvendelse og tilbygninger
 • Udtørring af ydervæg mod jord
 • Varmeisoleringsevne
 • Fugt- og varmeisolering – generelle forhold (klasse 1–3)
 • Jordbunds- og grundvandsforhold svarende til klasse 1
 • Jordbunds- og grundvandsforhold svarende til klasse 2–3

Ved udførelse af kældervægge og -gulve opnås ikke altid det ønskede resultat.

Årsagen er i nogle tilfælde uensartede retningslinjer fra leverandørerne af isoleringsmaterialer og grundmursplader, fx med hensyn til tilbagefyldningsmateriale, brug af geotekstil, fugtisolering af fundamentsklods og kældervæg samt udførelse af dræn.

I andre tilfælde er der fejl i udførelsen, fx af kældervægge med grundmursplade uden etablering af omfangsdræn.

I dette erfaringsblad beskrives fugtpåvirkninger, -mekanismer og materialer samt forskellige metoders anvendelse i bygninger med kælder- og krybekældervægge udført af beton, letklinkerbeton og fundamentsblokke.

Billedet viser en ældre kældervæg af murværk, hvor puds og fugtisolering er fjernet.

Bemærk: Rettelse anført med rødt i figur 6.

Indledning

Fugtforholdene i og omkring fundamenter, kældre, krybekældre og terrændæk er bestemt af:

 • jordart i terræn omkring bygningen,
 • grundvandsstand,
 • tilbagefyld i udgravning omkring fundament/ kælder,
 • eventuelt dræn, og i givet fald om det fungerer,
 • terrænoverfladens tæthed og hældning,
 • konstruktionernes opbygning – herunder de anvendte materialer, eventuel fugt- og varmeisolering samt kvaliteten af det udførte arbejde,
 • opvarmning eller udtørring af kælderrum,
 • ventilationen af kælder/krybekælder.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering - side 1 Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering - side 2 Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering - side 3 Kældre og krybekældre - fugtsikring og varmeisolering - side 4