Gå til hovedindhold

Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering

Opfugtning af mur

Efter renovering af uisolerede terrændæk eller lave krybekælderdæk i ældre bygninger ses undertiden – ikke tidligere konstateret – fugtopstigning i ydervægge. Fugtproblemerne kan skyldes forringede udtørringsforhold ved fundament/ydervæg som følge af en nyetableret, god varmeisolerende terrændækkonstruktion. I erfaringsbladet redegøres for de ændrede varmestrømsforhold og deraf ændrede fugtforhold i ydervæggen. Desuden beskrives, hvordan fugtgenerne kan imødegås, fx ved indlægning af vandret fugtspærre nederst i væggen, eventuelt ved beskeden opvarmning af den nederste del af væggen, samt hvordan såkaldt saneringspuds i en vis udstrækning kan afhjælpe fugtgener. Indledningsbilledet viser opfugtning af mur.

Indledning

For at kunne opfylde aktuelle energi- og komfortkrav renoveres og varmeisoleres mange ældre bygninger, der har fx „gulve på jord“ eller lave uisolerede krybekælderdæk. Med etablering af en terrændækkonstruktion, som kan opfylde dagens isoleringskrav ændres fugt- og varmestrømsforhold i fundament og ydervæg. Dette kan medføre fugtopstigning i ydervæggen og deraf følgende gener, fx fugtaftegninger ind- og udvendigt på ydervæg samt skimmelvækst på murens inderside nær gulvoverfladen. I det følgende gennemgås:

  • dækkonstruktioner – før og efter renovering,
  • fugt- og varmestrømsforhold – før og efter en renovering,
  • forebyggelse af fugtgener,
  • udbedring af fugtgener efter renovering af terrændæk.
Saltskader på nedre del af mur

Figur 1. Saltskader på nedre del af mur. Mørkfarvningen et par meter oppe på muren skyldes fugtopsugning fra udeluften i salte, der tidligere er deponeret i murværket.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.