Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering

Indhold

 • Indledning
 • Dækkonstruktioner – før og efter renovering
 • Fugt- og varmestrømsforhold – før og efter en renovering
 • Forebyggelse af fugtgener
 • Undlad at montere forsatsvægge
 • Opsugning af fugt fra udeluften
 • Saneringspuds

Efter renovering af uisolerede terrændæk eller lave krybekælderdæk i ældre bygninger ses undertiden – ikke tidligere konstateret – fugtopstigning i ydervægge.

Fugtproblemerne kan skyldes forringede udtørringsforhold ved fundament/ydervæg som følge af en nyetableret, god varmeisolerende terrændækkonstruktion. I erfaringsbladet redegøres for de ændrede varmestrømsforhold og deraf ændrede fugtforhold i ydervæggen. Desuden beskrives, hvordan fugtgenerne kan imødegås, fx ved indlægning af vandret fugtspærre nederst i væggen, eventuelt ved beskeden opvarmning af den nederste del af væggen, samt hvordan såkaldt saneringspuds i en vis udstrækning kan afhjælpe fugtgener. Indledningsbilledet viser opfugtning af mur.

Indledning

For at kunne opfylde aktuelle energi- og komfortkrav renoveres og varmeisoleres mange ældre bygninger, der har fx „gulve på jord“ eller lave uisolerede krybekælderdæk.
Med etablering af en terrændækkonstruktion, som kan opfylde dagens isoleringskrav ændres fugt- og varmestrømsforhold i fundament og ydervæg.
Dette kan medføre fugtopstigning i ydervæggen og deraf følgende gener, fx fugtaftegninger ind- og udvendigt på ydervæg samt skimmelvækst på murens inderside nær gulvoverfladen. I det følgende gennemgås:

 • dækkonstruktioner – før og efter renovering,
 • fugt- og varmestrømsforhold – før og efter en renovering,
 • forebyggelse af fugtgener,
 • udbedring af fugtgener efter renovering af terrændæk.

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering - side 1 Terrændæk i ældre bygninger – fugtopstigning i ydermure efter renovering - side 2