Fugtopstigning i ydermure - efter renovering af terrændæk i ældre bygninger

Indhold

 • Indledning
 • Dækkonstruktioner– før og efter renovering
 • Fugt- og varmestrømsforhold – før og efter en renovering
 • Forebyggelse af fugtgener
  • Undgå fortsatsvægge på fugtigt murværk
 • Opsugning af fugt fra udeluften

Efter renovering af uisolerede terrændæk i ældre bygninger viser der sig undertiden optrængende fugt i ydervægge, hvor dette ikke er set tidligere.

Fugtopstigningen kan skyldes forringede udtørringsforhold ved fundament/ ydervæg som følge af det nyetablerede varmeisolerede gulv.

I erfaringsbladet redegøres for de ændrede varmestrømsforhold og de deraf ændrede fugtforhold i ydervæggen. Herudover beskrives, hvordan fugtgenerne kan imødegås ved opvarmning af den nedre del af væggen samt som det bedste forebygges, fx ved indlægning af en vandret fugtspærre nederst i væggen.

På indledningsbilledet ses fugtskader på den nedre del af en mur.

Indledning

Figur 1. Varme- og fugtstrømsforhold ved ydervæg/ fundament – før (1A) og efter (1B) isolering. I de fleste ældre bygninger vil fundament og ydervæg begge være af murværk uden fugtspærre imellem de to dele.

For at kunne opfylde aktuelle energi- og komfortkrav renoveres og varmeisoleres mange ældre bygninger med "gulve på jord".
Herved ændres terrændækkets fugt- og varmestrømsforhold, hvilket kan medføre fugtopstigning fra fundamentet til murværket og deraf følgende gener.
Det kan fx være fugtaftegninger ind- og udvendigt på ydervæggen samt vækst af skimmelsvampe på murens inderside nær gulvoverfladen. I det følgende gennemgås

 • Dækkonstruktioner – før og efter renovering
 • Fugt- og varmestrømsforhold – før og efter en renovering
 • Forebyggelse af fugtgener
 • Udbedring af fugtgener efter renovering af terrændæk.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtopstigning i ydermure - efter renovering af terrændæk i ældre bygninger - side 1 Fugtopstigning i ydermure - efter renovering af terrændæk i ældre bygninger - side 2