Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugtopstigning i ydermure - efter renovering af terrændæk i ældre bygninger

fugt i ydervægge

Efter renovering af uisolerede terrændæk i ældre bygninger viser der sig undertiden optrængende fugt i ydervægge, hvor dette ikke er set tidligere. Fugtopstigningen kan skyldes forringede udtørringsforhold ved fundament/ ydervæg som følge af det nyetablerede varmeisolerede gulv. I erfaringsbladet redegøres for de ændrede varmestrømsforhold og de deraf ændrede fugtforhold i ydervæggen. Herudover beskrives, hvordan fugtgenerne kan imødegås ved opvarmning af den nedre del af væggen samt som det bedste forebygges, fx ved indlægning af en vandret fugtspærre nederst i væggen. På indledningsbilledet ses fugtskader på den nedre del af en mur.