Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk

Erfaringsblad
(21) 13 11 04
Emneord

Indhold

 • Indledning
  • Formuren er regnskærm
 • Murværks tæthed
 • Vurdering af slagregnsbelastning
 • Dilatationsfuger – murværk på konsol
 • Fuger omkring døre og vinduer
 • Facadeåbninger
 • Fugtspærresamlinger
 • Udførelse af fugtspærre
 • Reparation og udbedring
  • Fugtspærre over åbninger
  • Ved fundamenter
 • Fugtspærre ved fundamenter
 • Særlige forholdsregler

I mangelfuldt fugtisolerede ydervægge i nyt byggeri – udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten – ses ofte vandgennemtrængning i perioder med slagregn. Billedet viser fugtskade på indvendig overligger som følge af mangelfuld fugtspærre over vinduesåbning. I dette erfaringsblad gennemgås krav til murværk samt fugtisolering af dør-, vindues- og dilatationsfuger.

Indledning

De fleste fugtskjolder indvendigt på ydervægge af murværk kan henføres til:

 • mangelfuld disponering, så indlægning af fugtspærre [1, 2] ikke er mulig,
 • forkert udført fugtisolering, så regnvand, der trænger gennem formur, ledes til bagmur eller ned på bagmurs tegloverligger.

Vandindtrængning i hulmuren sker typisk:

 • gennem murværkets ligge- og studsfuger [3],
 • ved dilatationsfuger [4],
 • gennem fuger mod døre og vinduer [5],
 • ved murkrone – hvor vandet presses op under zinkafdækningen [6].

I sjældne tilfælde kan vand være ført fra formur til bagmur via fx bindere med bagfald (figur 1), spildmørtel i væggens hulrum eller tilsvarende faste forbindelser [1].

Trådbinder

Figur 1. Trådbinder med 4 cm bagfald leder vand, som trænger gennem formuren over i bagmuren.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk - side 1 Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk - side 2 Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk - side 3 Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk - side 4