Gå til hovedindhold

Fugtspærrer og vandindtrængning i murværk

utæt vindue

I mangelfuldt fugtisolerede ydervægge i nyt byggeri – udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten – ses ofte vandgennemtrængning i perioder med slagregn. Billedet viser fugtskade på indvendig overligger som følge af mangelfuld fugtspærre over vinduesåbning. I dette erfaringsblad gennemgås krav til murværk samt fugtisolering af dør-, vindues- og dilatationsfuger.

ID
(21) 13 11 04
Erstatter

Indledning

De fleste fugtskjolder indvendigt på ydervægge af murværk kan henføres til:

  • mangelfuld disponering, så indlægning af fugtspærre [1, 2] ikke er mulig,
  • forkert udført fugtisolering, så regnvand, der trænger gennem formur, ledes til bagmur eller ned på bagmurs tegloverligger.

Vandindtrængning i hulmuren sker typisk:

  • gennem murværkets ligge- og studsfuger [3],
  • ved dilatationsfuger [4],
  • gennem fuger mod døre og vinduer [5],
  • ved murkrone – hvor vandet presses op under zinkafdækningen [6].

I sjældne tilfælde kan vand være ført fra formur til bagmur via fx bindere med bagfald (figur 1), spildmørtel i væggens hulrum eller tilsvarende faste forbindelser [1].

Trådbinder

Figur 1. Trådbinder med 4 cm bagfald leder vand, som trænger gennem formuren over i bagmuren.

Formuren er regnskærm

En formur er ikke vandtæt – men en regnskærm, som i størst muligt omfang skal hindre, at regnvand trænger ind i hulmuren. Derfor skal der udføres effektiv fugtisolering.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.