Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugt i skalmure og formure

Regngennemslag i ydervægge

Regngennemslag i ydervægge, der er udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten, er et gammelkendt og tilbagevendende fænomen, som i vægge med mangelfuld fugtisolering bliver synligt i perioder med slagregn. Gavlbagvæggen på billedet er opfugtet af regnvand, fordi der mangler et opbøjet paplag over hulmursisoleringens afslutning ud for en tilstødende tagflade. Dette BYG-ERFA blad præciserer krav til murværk og fugtisolering samt til dør-, vindues- og dilatationsfuger.

Annulleret
04. november 2013
ID
(21) 96 06 24

Forfatter

Johan Ladegård Hansen
Konsulent
TI Byggeri
Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.