Fugt i skalmure og formure

Erfaringsblad
(21) 96 06 24 (annulleret 04.11.2013)

Indhold

  • Effektiv fugtisolering nødvendig
  • Krav til murværk
  • Krav til fugtisolering
  • Krav til fuger
    • Dør- og vinduesfuger
  • Dilatationsfuger

Regngennemslag i ydervægge, der er udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten, er et gammelkendt og tilbagevendende fænomen, som i vægge med mangelfuld fugtisolering bliver synligt i perioder med slagregn.

Gavlbagvæggen på billedet er opfugtet af regnvand, fordi der mangler et opbøjet paplag over hulmursisoleringens afslutning ud for en tilstødende tagflade.

Dette BYG-ERFA blad præciserer krav til murværk og fugtisolering samt til dør-, vindues- og dilatationsfuger.

Effektiv fugtisolering nødvendig

Når regnvand trænger gennem en hulmur, er årsagen i langt de fleste tilfælde, at fugtisoleringen (f.eks. indbygning af paplag) ikke er udført omhyggeligt nok. En anden årsag kan være faste forbindelser mellem formur og bagmur i form af bindere med bagfald eller spildmørtel (i væggens hulrum), som kan føre vand fra formur til bagmur.

Det vand, der passerer fugtisoleringen, er normalt trængt ind i væggen gennem formuren, enten gennem selve murværket, dilatationsfuger eller fuger mod døre og vinduer (montagefuger).

Den egentlige årsag til problemet er, at man fejlagtigt opfatter formuren med dens montage- og dilatationsfuger som en vandtæt konstruktion og dermed undervurderer betydningen af en effektiv fugtisolering.

Formuren skal fungere som en regnskærm, der i størst muligt omfang skal hindre, at regnvand trænger ind i væggen, uanset om vandet forekommer i form af almindelig lodret nedbør eller som slagregn. De vandmængder, der trænger gennem formuren, skal hindres i at nå over til bagmuren ved indbygning af et fugtisolerende materiale, der leder vandet ud igen ved væggens forside.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugt i skalmure og formure  - side 1 Fugt i skalmure og formure  - side 2