Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugt i skalmure og formure

Regngennemslag i ydervægge

Regngennemslag i ydervægge, der er udført som skalmure eller hulmure med formur af mursten, er et gammelkendt og tilbagevendende fænomen, som i vægge med mangelfuld fugtisolering bliver synligt i perioder med slagregn. Gavlbagvæggen på billedet er opfugtet af regnvand, fordi der mangler et opbøjet paplag over hulmursisoleringens afslutning ud for en tilstødende tagflade. Dette BYG-ERFA blad præciserer krav til murværk og fugtisolering samt til dør-, vindues- og dilatationsfuger.

Annulleret
04. november 2013
ID
(21) 96 06 24