BYG PÅ ERFARINGER

BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet og bearbejdet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringerne formidles i kortfattede erfaringsblade med bygbare løsninger til nybyggeri og bygningsfornyelse - så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.

Emnegrupper

Alle emner

Byggetekniske ord- og begrebsforklaringer
membran-erfa.dk logo
3D-illustrationer af ”trin-for-trin udførelse” af fx:
Digitalt bibliotek over ældre udgivelser om byggeri. Søg fx på:
3D-modeller af etageejendomme og bygningsdetaljer fra forskellige tidsperioder

 

Organisationerne bag BYG-ERFA:
 Byggeskadefondens logo Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelses logo  Forsikring og Pensions logo
Molio logo sbi AAU logo Teknologisk Instituts logo