Gå til hovedindhold

Fornyelse af afløbssystemer

Mange danske kloaksystemer er i stand

Mange danske kloaksystemer er i så dårlig stand, at de vil falde sammen, hvis de ikke fornyes i løbet få år. Problemerne viser sig ved ind- og udsivning gennem utætheder i helt eller delvis sammenbrudte ledningsstrækninger. Dette resulterer i både manglende kapacitet og miljømæssige gener. De dårlige rør - ofte tæt på kollaps - medfører ofte også kælderoversvømmelser, fordi ledningerne ikke kan klare belastningen under regnvejr. I dette erfaringsblad præsenteres de overvejelser, registreringer og vurderinger, som en kommune - eller enhver anden større ledningsejer - skal gennemføre inden iværksættelse af afløbssystemets fornyelse. Desuden behandles en række udbedringsmetoder til renovering af defekte ledninger.

Indledning

Mange større ledningsejere har problemer med ældre afløbssystemer, fx manglende kapacitet, helt eller delvis sammenbrudte ledningsstrækninger, ind- og udsivning gennem utætheder og miljømæssige gener i form af udledning af forurenet spildevand. Fastlæggelse af behovet for fornyelser forudsætter en systematiseret, løbende opsamling af driftspersonalets indmeldinger om problemer og andre oplysninger om ledningernes aktuelle tilstand. I det følgende gennemgås:

  • Fornyelsesplan
  • Tilstandsregistrering
  • Tilstandsvurdering
  • Renoveringsmetoder
indragende påhugning

Billedet viser en indragende påhugning af meget dårlig kvalitet (PÅ 4).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
110 kr.