Gå til hovedindhold
EN

Indhold

  1. Resumé

Fornyelse af afløbssystemer

Mange danske kloaksystemer er i stand

Mange danske kloaksystemer er i så dårlig stand, at de vil falde sammen, hvis de ikke fornyes i løbet få år. Problemerne viser sig ved ind- og udsivning gennem utætheder i helt eller delvis sammenbrudte ledningsstrækninger. Dette resulterer i både manglende kapacitet og miljømæssige gener. De dårlige rør - ofte tæt på kollaps - medfører ofte også kælderoversvømmelser, fordi ledningerne ikke kan klare belastningen under regnvejr. I dette erfaringsblad præsenteres de overvejelser, registreringer og vurderinger, som en kommune - eller enhver anden større ledningsejer - skal gennemføre inden iværksættelse af afløbssystemets fornyelse. Desuden behandles en række udbedringsmetoder til renovering af defekte ledninger.