Renovering og udskiftning af afløbsledninger uden opgravning

Erfaringsblad
(50) 92 11 05 (annulleret)

Indhold

  • Problem
  • Forslag til løsning
  • Generelt

Problem

Reparationen af en afløbsledning ved opgravning kan medføre store gener. Hvis ledningen ligger i et vejareal, kan generne bl.a. bestå i, at trafikken skal omdirigeres, og at nærliggende butikker mister omsætning, da kunderne ikke kan komme frem til butikkerne. Ligger ledningerne under bevaringsværdige smukke, gamle brolægninger, vil opgravning medføre dyre retableringer og måske ændre udseendet. Hvis ledningen er beliggende under grønne fritidsarealer, som f.eks. sportsarealer, som skal være effektivt drænet for at fungere, kan en opgravning gøre arealerne ubrugelige i lang tid, og eventuelle sætninger kan give langvarige gener. På privat grund ligger ledningerne ofte under blomsterbede, træer og huse, hvorfor opgravning ikke altid er populær.

De nævnte gener forstærkes ved, at reparationer, der kræver opgravning, som regel strækker sig over længere tid.

Figur 1. Udskiftning af en afløbsledning ved opgravning giver trafikale problemer og dårlige adgangsforhold til nærliggende butikker.

Problem

Reparationen af en afløbsledning ved opgravning kan medføre store gener. Hvis ledningen ligger i et vejareal, kan generne bl.a. bestå i, at trafikken skal omdirigeres, og at nærliggende butikker mister omsætning, da kunderne ikke kan komme frem til butikkerne. Ligger ledningerne under bevaringsværdige smukke, gamle brolægninger, vil opgravning medføre dyre retableringer og måske ændre udseendet. Hvis ledningen er beliggende under grønne fritidsarealer, som f.eks. sportsarealer, som skal være effektivt drænet for at fungere, kan en opgravning gøre arealerne ubrugelige i lang tid, og eventuelle sætninger kan give langvarige gener. På privat grund ligger ledningerne ofte under blomsterbede, træer og huse, hvorfor opgravning ikke altid er populær.

De nævnte gener forstærkes ved, at reparationer, der kræver opgravning, som regel strækker sig over længere tid.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Renovering og udskiftning af afløbsledninger uden opgravning - side 1 Renovering og udskiftning af afløbsledninger uden opgravning - side 2