Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Tolkning af TV-inspektion af afløbsledninger

TV-inspektion i afløbsledning

Problem: Hvis der opstår problemer som f.eks. forstoppelse i eller lugtgener fra en afløbsledning, kan det være svært at finde årsagen. Sætninger i jordoverfladen kan skyldes problemer i afløbssystemet. En opgravning af afløbsledningen vil kunne afsløre årsagen, men da opgravning kan være omfattende, inden fejlen findes, vil det være en god idé at undersøge ledningen ved hjælp af et videokamera, som sendes gennem ledningen. Undersøgelsen kaldes populært en TV-inspektion og kan også anvendes til en orienterende tilstandsvurdering af en afløbsledning. Der optages løbende en videofilm. På denne indtaler operatøren de observationer, der gøres undervejs, og samtidig udfyldes et rapporteringsskema.