Tolkning af TV-inspektion af afløbsledninger

Erfaringsblad
(50) 93 01 11 (annulleret)

Indhold

  • Problem
  • Forklaring
  • Rørenes tilstand
  • Driftstilstanden
  • Specielle konstruktioner

Problem

Hvis der opstår problemer som f.eks. forstoppelse i eller lugtgener fra en afløbsledning, kan det være svært at finde årsagen. Sætninger i jordoverfladen kan skyldes problemer i afløbssystemet.

En opgravning af afløbsledningen vil kunne afsløre årsagen, men da opgravning kan være omfattende, inden fejlen findes, vil det være en god idé at undersøge ledningen ved hjælp af et videokamera, som sendes gennem ledningen.

Undersøgelsen kaldes populært en TV-inspektion og kan også anvendes til en orienterende tilstandsvurdering af en afløbsledning.

Der optages løbende en videofilm. På denne indtaler operatøren de observationer, der gøres undervejs, og samtidig udfyldes et rapporteringsskema.

Figur 1. Årsagen til forstoppelse i en ledning kan afsløres ved en TV-inspektion.

Problem

Hvis der opstår problemer som f.eks. forstoppelse i eller lugtgener fra en afløbsledning, kan det være svært at finde årsagen. Sætninger i jordoverfladen kan skyldes problemer i afløbssystemet.

En opgravning af afløbsledningen vil kunne afsløre årsagen, men da opgravning kan være omfattende, inden fejlen findes, vil det være en god idé at undersøge ledningen ved hjælp af et videokamera, som sendes gennem ledningen.

Undersøgelsen kaldes populært en TV-inspektion og kan også anvendes til en orienterende tilstandsvurdering af en afløbsledning.

Der optages løbende en videofilm. På denne indtaler operatøren de observationer, der gøres undervejs, og samtidig udfyldes et rapporteringsskema.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Tolkning af TV-inspektion af afløbsledninger - side 1 Tolkning af TV-inspektion af afløbsledninger - side 2