Gå til hovedindhold

Fornyelse af afløbssystemer

Ledningsbrud i afløbssystem

Ledningsbrud i afløbssystem.

Mange danske kloaksystemer er i så dårlig stand, at de vil falde sammen, hvis de ikke bliver fornyet i løbet af få år. Problemerne viser sig bl.a. ved ind- og udsivning gennem utætheder og tilstopninger, der kan medføre kælderoversvømmelser. I erfaringsbladet gennemgås de overvejelser, registreringer og vurderinger, som skal gennemføres, inden en fornyelse af afløbssystemet bliver iværksat.

ID
(50) 19 04 04
Erstatter

Indledning

Mange større ledningsejere har problemer med ældre afløbssystemer, fx manglende kapacitet, helt eller delvis sammenbrudte ledningsstrækninger, ind- og udsivning gennem utætheder og miljømæssige gener i form af rotter eller udledning af forurenet spildevand. Fastlæggelse af behovet for fornyelser forudsætter en systematiseret, løbende opsamling af driftspersonalets indmeldinger om problemer og andre oplysninger om ledningernes aktuelle tilstand. I det følgende gennemgås:

  • tilstandsregistrering
  • tilstandsvurdering
  • fornyelsesplan
  • renoveringsmetoder.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.