Gå til hovedindhold

Små, murede skorstene – reparation og vedligehold

Lille muret skorsten med fugtskader

Skorstene er særligt udsatte for påvirkninger fra vind og vejr, hvilket fx kan medføre afskallede mursten, forvitrede pudsoverflader, nedbrudte fuger og revnedannelser – og deraf følgende fugtskader inde i bygningen. I erfaringsbladet gennemgås reparationsmetoder og -materialer, samt hvor der forudsættes opmærksomhed, fx ved inddækninger og udførelse af fugtspærre for at undgå vandindtrængen. Se rettelse til erfaringsbladet.

Indledning

De hyppigste årsager til fugtskader efter vandindtrængning i en skalmuret skorsten er:

  • utætte mørtelfuger,
  • revnede mursten,
  • manglende fugtstandsende lag,
  • utæt inddækning mellem tag og skalmur [1].

En skalmur i halvstenstykkelse kan ikke forventes tæt over for længere tids påvirkning af slagregn – uanset om den er af mangehulsten eller massive sten. Utilstrækkelig regntæthed skyldes dog oftest dårligt fyldte studsfuger. Herved kan indtrængende vand løbe ned ad skalmurens bagside, indtil det standses på den konsol (plade), som muren er opført på (figur 1). Herfra kan vandet sive:

  • ud gennem fugerne langs konsolkanterne og dryppe ned på loftet,
  • ind på pladens underside og ned ad skorstensrørets sider (figur 2).

Skalmurede elementskorstene kan tætnes mod slagregn (ligesom tilsvarende ydervægskonstruktioner) ved en to-trins tætning [2], så eventuelt indtrængende vand gennem skalmuren ledes ud, hvor det ikke gør skade.

Indtrængende regnvand

Figur 1. Indtrængende regnvand i små elementskorstene med skalmuret pibe på konsol kan medføre vandskader, der senere er bekostelige at udbedre.

Slagregn

Figur 2. Slagregn, der trænger igennem skalmuren, standses af betonkonsollen under taget og drypper af på loftet.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.