Gå til hovedindhold

Rettelse til BYG-ERFA blad (27) 10 05 26 Små, murede skorstene - reparation og vedligehold

Der har desværre indsneget sig nogle fejl i den trykte udgave af erfaringsbladet "Små, murede skorstene - reparation og vedligehold" (27) 10 05 26

Under afsnittet Fugeraparation står:

Nedbrudte fuger udkradses til mindst 25 mm dybde. Hele fugen udfyldes med kalkcementmørtel (KC35/65/650) eller murcementmørtel (M 100/400, hvorefter murværket holdes tildækket de første 3 døgn for at hindre mørtlen i for hurtig udtørring.

Der skulle have stået:

Nedbrudte fuger udkradses til mindst 25 mm dybde. Hele fugen udfyldes med kalkcementmørtel (KC35/65/650) eller funktionsmørtel med tilsvarende styrke, hvorefter murværket holdes tildækket de første 3 døgn for at hindre mørtlen i for hurtig udtørring.

 

Under afsnittet Revner 4. afnit står:

Hele siden påsømmes finmasket galvaniseret tråd- eller fibernet (som ikke må fastgøres i den hæftebrydende strimmel). På nettet udkastes med cementmørtel inden grundingsmørtel er hvidtør. Der grovpudses, når udkastningsmørtlen er bæredygtig.

Der skulle have stået:

Hele siden påsømmes finmasket rustfri tråd- eller fibernet (som ikke må fastgøres i den hæftebrydende strimmel). På nettet udkastes med cementmørtel inden grundingsmørtel er hvidtør. Der grovpudses, når udkastningsmørtlen er bæredygtig.

 

Under afsnittet Mørtel 1. afsnit står:

I skorstenpiber anvendes kalkcement eller murcementmørtel. Ren kalkmørtel er uegnet. Ved opmuring, fugning og grovpuds skal mørtelkvaliteten mindst svare til KC 35/65/650.

Der skulle have stået:

I skorstenpiber anvendes kalkcement eller funktionsmørtel. Ren kalkmørtel er uegnet. Ved opmuring, fugning og grovpuds skal mørtelkvaliteten mindst svare til KC 35/65/650.

 

Rettelserne er indsat i onlineversionen, men ikke i pdf-versionen.

 

BYG-ERFA sekretariatet beklager fejlen.